Het Nieuwe Lied: Missa Solemnis

Vernieuwing in taal en in muziek,
voor iedereen die de kerkmuziek een warm hart toedraagt.

Zoals aangekondigd op de zangmiddag van zaterdag 10 oktober 2015 in de Martinikerk bij de presentatie van de bundel Zangen van zoeken en zien wordt er voortaan iedere vierde zondag van de maand een viering gehouden, die gewijd is aan het nieuwe lied. Gemeentezang – samenzang staat centraal, in een veelzijdigheid van muzikale stijlen. Daarom zal niet alleen uit deze bundel gezongen worden, ook het Liedboek uit 2013 biedt prachtige liederen, die het verdienen om geoefend en gezongen te worden. Tot de zomervakantie zullen Chris van Bruggen, Henk de Vries, Wim Opgelder en Ton Tromp met hun cantorijen/(project)koren elk een zondag van Het Nieuwe Lied voor hun rekening nemen. Deze vieringen van Schoonheid met een Ziel worden gehouden in de Martinikerk, aanvang 17:00 uur. Wie alvast wat wil inzingen, moet iets eerder aanwezig zijn. Zie ook www.schoonheidmeteenziel.nl.

Op zondag 24 januari 2016 zal er, als eerste van deze serie vieringen, in de Martinikerk in Groningen om 17:00 uur een gedeelte te horen zijn van de Missa Solemnis van Huub Oosterhuis en Tom Löwenthal. Missa is de klassieke benaming voor de Rooms-Katholieke, Latijnse kerkdienst. Een kerkdienst waarin veel en meerstemmig wordt gezongen heet ‘plechtig’ (solemnis). Oosterhuis en Löwenthal grijpen op eigentijdse wijze terug op liturgisch-muzikale zangtraditie van de oude kerk. Hun Missa Solemnis is bedoeld om gevierd te worden als kerkdienst en kan onderbroken worden door lezingen en andere teksten. De cantorij van Noordlaren/Glimmen werkt aan deze dienst mee o.l.v. Chris van Bruggen. De vleugel wordt bespeeld door Peter Rippen. Anneke van der Heide zingt de sologedeelten. De bezoekers hebben een actieve rol in het geheel door verschillende samenzangmomenten. Voorganger is ds. Anja Kosterman en voor de dienst is er gelegenheid om in te zingen met de cantorij. Een ieder uit Groningen, Stad en Ommeland, is van harte welkom.