Mensen met koffers

Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig,
Ze reizen per ezel, per trein of per vlot.
Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten,
Voor beul of tiran, of een andere God.

Dit is een strofe uit het gedicht “Mensen met koffers” vOntheemd2an Sjoerd Kuyper. We lezen dit gedicht in de tweede viering van onze serie “Ontheemd“. Ook lezen we in Genesis 12 over Abraham (toen nog Abram geheten), die in Egypte tijdelijk een plek zoekt om te wonen, maar ook op bevel van de Egyptische farao het land weer wordt uitgezet. Hoe kunnen we dit relateren aan vluchtelingenverhalen uit de 21e eeuw?

Voorganger in de dienst van 10 april 2016 is Evert Jan Veldman. Helmer Roelofs dirigeert de Cantorij van het GSp en Eeuwe Zijlstra bespeelt het orgel van de Martinikerk. Aanvang 11:30 uur.