Abraham toen en nu

In de derde viering in onze serie ‘Ontheemd‘ horen we de verhalen over twee naamgenoten: de aartsvader Abraham uit het Bijbelboek Genesis en een hedendaagse Eritrese vluchteling die ook Abraham heet.

Het Bijbelverhaal van deze zondag gaat erover dat Abraham (toen nog Abram geheten) twijfels heeft bij Gods belofte dat Hij Abram tot een groot volk zou maken en veel nakomelingen zou schenken. Zijn vrouw Sarai raakt maar niet zwanger. Abram verwekt vervolgens een zoon bij haar slavin Hagar.

Het verhaal over Abraham Kiflom, een 35-jarige vluchteling uit Eritrea, vertelt over de herenhalsketting kruisjeiging met zijn gezin, dat op het punt staat op Schiphol te arriveren. Zijn jongste dochtertje heeft hij zelfs nog nooit eerder gezien; hij is als vluchteling naar Nederland gekomen toen zijn vrouw nog in verwachting was. Dit artikel uit dagblad Trouw van 9 april jongstleden zal tijdens de dienst worden voorgelezen.

Zondag 17 april 2016, aanvang 11:30 uur in de Martinikerk Groningen. Voorganger is Tiemo Meijlink. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Organist is Johan Beeftink.