24 april: Het Nieuwe Lied

Op zondag 24 april (zondag Cantate) om 17:00 uur staat de vesperviering van Schoonheid met een Ziel in de Martinikerk weer in het teken van Het Nieuwe Lied. Gezongen wordt het laatste deel uit het oratorium “Als de graankorrel sterft”, een oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen (tekst: Marijke de Bruijne / muziek: Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen). Het zijn de liederen die horen bij Pasen en bij de Paastijd uitlopend op de epiloog “Opnieuw geboren, opgestaan…”. Het koor van de Pepergasthuisgemeente staat onder leiding van Wim Opgelder. Peter Rippen bespeelt de piano. Voorganger is Matty Metzlar. Voorafgaand aan de viering is er gelegenheid om alvast in te zingen. Toegang vrij, met na afloop een collecte ter bestrijding van de onkosten.