Andere ogen

Gastvrijheid is het centrale thema in onze vierde viering in de serie “Ontheemd“. In het Bijbelverhaal uit Genesis 18 toont Abraham zich uiterst gastvrij als hij drie onbekende mannen (boodschappers van God?) op bezoek krijgt bij zijn tent. Eén van deze drie bezoekers heeft een bijzondere mededeling voor Sara. Een beloftevolle toekomst ligt toch nog in het verschiet…

Andere Ogen. Bron afbeelding: www.stadsdichterenschede.nl

Andere Ogen. Bron afbeelding: www.stadsdichterenschede.nl

“Andere ogen” is de titel van een gedicht van Jovan Bilbija, stadsdichter van Enschede, dat tijdens de dienst zal worden voorgelezen. Dit gedicht is in augustus 2015 geschreven in het kader van de vestiging van een nieuw asielzoekerscentrum in Enschede.

Zondag 24 april 2016 vanaf 11:30 uur. Voorganger is Matty Metzlar. De vleugel wordt bespeeld door Yohanes Siem terwijl Ton Tromp leiding geeft aan het Koor van het GSp. Allen hartelijk welkom!