Serie: Tijd en eeuwigheid

Van 6 tot en met 20 novemberTijd en eeuwigheid besteden we in de Martinidiensten drie zondagen lang aandacht aan het thema: Tijd en eeuwigheid.

In onze westerse cultuur leven wij onder het dictaat van de kloktijd, de tijd die meetbaar is, in te plannen. Mensen ervaren versnelling en tijdsdruk in het hedendaagse informatietijdperk. De tijd beleven we vaak als een tegenstander met wie je in gevecht bent, in het informatietijdperk delen veel mensen de ervaring dat de tijd steeds sneller gaat en je door de vingers dreigt te glippen. Vanuit de geloofstraditie wordt ons een ander perspectief aangereikt, we zijn verbonden met het verleden en hoopvol naar een tijd die op ons toekomt. Kairos naast chronos.

Martinikerk Groningen, zondagochtend om 11:30 uur. Van harte welkom!