Alles op zijn tijd

Zondag 6 november starten we onze serie diensten onder de Tijd en eeuwigheidnoemer “Tijd en eeuwigheid”. In de eerste viering van deze reeks, waarin Matty Metzlar zal voorgaan, zetten we de begrippen chronos en kairos tegenover elkaar aan de hand van het toepasselijke Bijbelgedeelte uit Prediker 3:

Voor alles wat er gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er gebeurt onder de hemel.

De dienst wordt muzikaal opgeluisterd door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Eén van de liederen die we zullen horen is op een tekst van de hand van Leo zelf: dit lied bij Prediker 3 is getiteld “God heeft de aarde aan ons gegeven”. Organist is Henk de Vries.

Van harte welkom om 11:30 uur in de Martinikerk Groningen.