Leven in liefde voor elkaar

Zondag 13 november is de tweede viering in onze korte serie die in het teken staat van Tijd en Eeuwigheid. We laten ons inspireren door wat kerkvader Augustinus al heeft gezegd:

“Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.”

Het begrip eeuwig leven zou je ook kunnen opvatten als leven in liefde voor elkaar. Deze bijzondere typering komen we tegen in de Eerste brief van Johannes, derde hoofdstuk vers 11-24, en kan heel betekenisvol zijn voor hoe je tijd en eeuwigheid kunt ervaren.

Van harte welkom in de Martinidienst om 11:30 uur in de eeuwenoude Martinikerk nabij de Grote Markt in hartje Groningen. Zang en muziek van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Yohanes Siem. Voorganger is Tiemo Meijlink.