11/12 Afscheid Cantorij van het GSp

Foto: Kars Tuinder
Foto: Kars Tuinder

Al bijna 55 jaar verleent de Cantorij van het Groninger Studentenpastoraat, onder leiding van Gerrit Jan Niemeijer, haar medewerking aan de Martinidiensten. Vanwege de steeds kwetsbaarder wordende bezetting heeft de cantorij echter besloten om te stoppen. Op zondag 11 december worden wij tijdens de Martinidienst voor het laatst muzikaal ondersteund door de cantorij, herkenbaar aan de witte pijen. Tijdens en na de dienst nemen we afscheid van de cantorij en van de cantor, Gerrit Jan Niemeijer, de grondlegger van de cantorij. Onze diensten zijn al die jaren verrijkt met zijn psalmbewerkingen, motetten en andere composities en daarvoor zijn wij hem zeer dankbaar. Deze dienst staat dan ook mede in het teken van zijn terugtreden als cantor. Voorganger is Matty Metzlar en het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.
Zondag 11 december – 11:30 Martinikerk