Adventus Domini

De Adventstijd voorafgaand aan Kerst (de naam Adventus Domini betekent: Komst van de Heer) is een tijd van verwachting en voorbereiding, van inkeer en bezinning over de toekomst van onze wereld. Wat en wie hebben wij te verwachten? Welk licht zal er over de duisternis van deze wereld schijnen? Hoe staan wij zelf in deze vragen: aarzelend, twijfelend, vol met voorbehoud of waakzaam en met overgave hopend en uitkijkend wat er komen zal? Over die vragen gaat het in deze viering van de eerste Adventszondag, en ook in de lezingen uit Jesaja 2 en Mattheüs 24. Zijn dat ook onze vragen, vandaag?

Voorganger in de dienst van 27 november is Tiemo Meijlink. Op het grote Martiniorgel speelt Henk de Vries. Verdere muzikale ondersteuning wordt verzorgd door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen.

Na afloop, tijdens het koffiedrinken, begint ook weer onze jaarlijkse adventsverkoop van kerstartikelen, zoals gedecoreerde kaarsen. Met je aankoop steun je de Open Hof.

Hartelijk welkom in de Martinikerk Groningen om 11:30 uur.