Vooraankondiging Kerstnachtdienst Martinikerk

Het is één van de hoogtepunten van het jaar: de Kerstnachtdienst in de Martinikerk. Veel mensen uit Stad en Ommeland komen dan naar de Martinikerk om daar iets positiefs te ervaren van het Kerstfeest. Ook dit jaar gaan we er weer een mooie, sfeervolle en feestelijke viering van maken, met koorzang, muziek van het trombonekwartet “Sliding Brass” en van het Martiniorgel. En zoals gebruikelijk de gezamenlijke communieviering met brood en wijn. Voorganger in de Kerstnachtdienst is Tiemo Meijlink. Noteer dus alvast in je agenda: zaterdag 24 december om 23:00 uur – Kerstnachtdienst Martinikerk in Groningen!

Om alles in goede banen te leiden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de dienst, doen we zoals ieder jaar ook nu weer een beroep op een groep enthousiaste vrijwilligers. Wil je je ook als vrijwilliger aanmelden, stuur dan een mail naar het GSp (info@gspweb.nl) en houd de woensdagavond 21 december vanaf 19:30 uur vrij in je agenda voor de voorbereidings-/instructieavond.