2e Advent: Johannes de Doper

Johannes de Doper

Zondag 4 december vieren we de tweede zondag van Advent. Deze periode van inkeer en bezinning bestrijkt de vier weken voorafgaand aan Kerst. We horen over het optreden van Johannes de Doper, die niet alleen de massaal toegestroomde mensen uit Jeruzalem en omstreken doopte in de Jordaan, maar er ook een indringende boodschap aan koppelde: “Kom tot inkeer want het koninkrijk van de hemel is nabij!“. Ook in onze tijd zijn de woorden van deze Johannes nog steeds relevant.

Voorganger is Tiemo Meijlink. Met muzikale ondersteuning van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Yohanes Siem. Hartelijk welkom in de Martinikerk om 11:30 uur.