Giftencampagne weer begonnen

Aan iedereen van wie bekend is dat hij of zij de Martinidiensten een warm hart toedraagt, is op 2 december een mail verzonden met het verzoek een financiële bijdrage te leveren. Voor de instandhouding van deze mooie diensten kan overgemaakt worden naar banknummer NL27RABO0136784798 t.n.v. Stichting GSp onder vermelding van ‘Martinidiensten’. Zie ook de giftenpagina.