3e Advent: afscheidsdienst Cantorij van het GSp

Zondag 11 december vieren we de derde adventszondag, die ook de naam Gaudete draagt – dit is Latijn voor “Verheugt u”. In de adventstijd voorafgaand aan Kerst kijken we uit naar de komst van het Licht, verlangen we naar een visioen dat de duistere en tragische kanten van het leven verheldert en een ander perspectief laat zien.

Cantorij van het GSp

Foto: Kars Tuinder

Foto: Kars Tuinder

Het is op deze zondag ook voor de laatste keer dat de Cantorij van het Groninger Studentenpastoraat de muzikale ondersteuning van de dienst verzorgt. Hiermee komt er een einde aan een periode van meer dan vijftig jaar waarin deze cantorij aan onze vieringen heeft meegewerkt, onder de enthousiaste en zeer kundige leiding van haar grondlegger Gerrit Jan Niemeijer. Van zijn hand zijn de vele psalmbewerkingen, motetten en andere composities die de Martinidiensten al die jaren hebben verrijkt, en ook in deze afscheidsdienst zullen we een aantal fraaie composities beluisteren. Eén van de liederen die zijn opgenomen in de liturgie van deze zondag, is de Lofzang van Zacharias, op muziek van Gerrit Jan Niemeijer. En welke zangstukken er nog meer te horen zijn? Kom naar de viering om 11:30 uur en laat u verrassen!

Met voorganger Matty Metzlar en organist Eeuwe Zijlstra.