Het kerstverhaal in een eigentijds jasje

Kerst komt nu steeds dichterbij en in de Bijbelteksten die op de vierde Adventszondag aan de orde komen, gaat het steeds nadrukkelijker over de aangekondigde geboorte van een bijzonder kind, dat ook wel Immanuël genoemd wordt, “Onze hulp van Godswege”. Als wij daarop voorbereid zijn, herkennen en erkennen we deze boodschap van vrede, en zijn wij het ook zelf die deze vredesboodschap gestalte geven middenin de kakofonie van deze wereld.

Jozef, de timmerman uit Nazareth, krijgt een verschijning van een engel die hem uit de doeken doet wat er staat te gebeuren. Dit visioen krijgt in deze Martinidienst van zondag 18 december een verdere aanvulling en uitbreiding in de vorm van een in een modern jasje gestoken kerstverhaal. Een bijzondere bijdrage van de Martieners aan deze viering. Komt dat zien en horen!

Aanvang van de dienst is 11:30 uur in de Martinikerk Groningen. Voorganger is Geert Brüsewitz. Met medewerking van het Koor van het GSp onder de altijd enthousiaste leiding van Ton Tromp. De vleugel wordt bespeeld door Yohanes Siem.

 

Noteer ook alvast: de Kerstnachtdienst, zaterdag 24 december om 23:00 uur in de Martinikerk.