Kerstnachtdienst in de Martinikerk

In velen van ons leeft de hoop en het verlangen naar duurzame vrede en goedheid in onze wereld. En dat verlangen zal ieder mens op zijn eigen, unieke manier willen invullen. Maar de inspiratiebron waar we ieder jaar opnieuw met Kerst bij stilstaan, is het aloude Bijbelse kerstverhaal. Een groep arme herders, aan wie het vrolijk stemmende bericht wordt verkondigd van de geboorte van een kwetsbaar kind, als teken van Gods nabijheid en als teken van vrede.

Die kerstboodschap brengt ook nu weer veel mensen uit Stad en Ommeland bijeen, op zaterdagavond 24 december 2016 in de eeuwenoude Martinikerk in Groningen, en jij / u bent daarbij van harte welkom! We willen er een mooie, sfeervolle en feestelijke viering van maken. Samen met de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen zingen we veel bekende, maar ook enkele minder bekende (kerst)liederen. Op het Martiniorgel speelt Peter van der Zwaag en er is muziek van het trombonekwartet “Sliding Brass”. En zoals gebruikelijk is er de gezamenlijke communieviering met brood en wijn. Voorganger in deze dienst is ds. Tiemo Meijlink.

Vanwege de te verwachten drukte raden we iedereen aan op tijd te komen. De deuren van de Martinikerk zullen rond 22:30 uur worden geopend. De dienst begint om 23:00 uur.

Kijk ook op onze pagina op Facebook:
Download hier onze poster in PDF-formaat.