Camino

Leven is op weg zijn,
bergen beklimmen, waden door rivieren,
bloemen plukken bij maanlicht,
dwalen door eenzaamheden en woestijnen,
een kaars branden tegen de storm,
oplopen met de anderen of hen dragen,
brood delen en vieren in de nacht.

Leven is pelgrimeren,
een tijdlang werken aan de weg,
een brug bouwen over het water,
rovers en duivels verjagen,
waken en bidden met zieken,
doden begraven bij de kapel.

Maar nooit raken de pelgrims thuis:
‘vreemdelingen’ vestigen zich niet.
Wanneer zij eindelijk aankomen,
weten ze wat ze vermoedden:
DE WEG IS HET DOEL

– Jan de Jongh

Zondag 8 oktober starten we met onze serie “Beelden van de weg – Pelgrimage als levensbeeld”. En wat is er nu mooier en toepasselijker dan deze eerste etappe te beginnen met de oproep aan Mozes, van God sprekend vanuit een braamstruik die in lichterlaaie lijkt te staan, om het volk Israël weg te leiden uit Egypte, weg van de onderdrukking en uitbuiting, naar het prachtige Beloofde Land.


Door de wereld gaat een woord, en het drijft de mensen voort:
“Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat Ik u wijs.”

In de Martinidienst van 8 oktober 2017 om 11:30 uur zal Lense Lijzen voorgaan. Eeuwe Zijlstra bespeelt het orgel.