Weg van het kruis: Iona Community

George F. MacLeod (1895-1991), oprichter van de Iona Community

“De weg van het kruis – een weg naar het licht” is de titel van de serie vieringen tussen Pasen en Pinksteren, waarin we de oude Bijbelse woorden verbinden met personen uit onze eigen tijd.

In de dienst van zondag 13 mei staat de Iona Community in Schotland centraal, en dan in het bijzonder de grondlegger van deze gemeenschap, George F. MacLeod. Hij heeft zich ingezet om de kloof te dichten tussen de Kerk van Schotland en de allerarmsten.

We lezen een tekst van George F. MacLeod en een gedeelte uit het Evangelie naar Johannes. De liederen die we zullen zingen, zijn afkomstig uit de traditie van Iona.

Voorganger in deze viering is Evert Jan Veldman. Het Martiniorgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. We worden muzikaal ondersteund door Jenny Weijs en Lian van der Steeg (zang) en Diddy van der Stouwe (piano). Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.