Pinksteren, feest van inspiratie en bezieling

Zondag 20 mei vieren we Pinksteren, het feest van de scheppingskracht van de Geest die ons inspireert en bezielt. Gods Geest spreekt in alle talen, doorwaait onze harten en ontsteekt over de hele wereld het vuur van de liefde, verdrijft de angst die mensen opsluit in zichzelf.

Toren van Babel (Pieter Bruegel de Oude)

Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken, zo wordt verteld in het oerverhaal uit het boek Genesis, waarin de mensen het initiatief nemen om een stad te bouwen met een toren die tot in de hemel zou moeten reiken: de Toren van Babel. Dit vond God geen goed plan, en daarom stichtte hij een enorme spraakverwarring en raakten de mensen over de hele aarde verstrooid. Maar deze grote diversiteit aan talen en volkeren vormt allerminst een belemmering, eerder een positieve en geestelijk geïnspireerde uitdaging, om de boodschap van Pinksteren breed te verspreiden onder iedereen die het maar horen wil.

De liturgie staat bol van de vrolijke Pinksterliederen, waaronder ook weer het lied “Kom Schepper, Geest Jij” met het enthousiast klinkende refrein:

Met wind in de haren
en zon in de rug
ligt het land voor ons open.
Met Jou aan mijn zij,
met Jou op mijn pad
geen kwaad zal ik duchten
want Jij bent nabij.

Voorganger is Matty Metzlar. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Jan de Roos. Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.