Geroepen om op weg te gaan

Zondag 27 mei, de zondag die de naam Trinitatis (drie-eenheid) draagt, in het kielzog van Pinksteren, is de leidraad in onze viering: Geroepen worden en op weg gaan.

Vaak benadrukken we in deze tijd wat slecht gaat en hebben we veel aandacht voor mensen die de vernietigende krachten om ons heen benadrukken. Maar wordt er – ook van geloofs- en levensbeschouwelijke kant – niet juist een beroep gedaan op onze positieve energie? Vanuit Mozes’ ervaring met God bij de brandende braamstruik, het begin van zijn missie, en op het bezielde pad van Jezus’ leerlingen proberen we die levenschenkende elementen op het spoor te komen.

Voorganger in deze Martinidienst om 11:30 uur is Lense Lijzen. Met muzikale medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.