Viering van de zondag

Week in, week uit, is telkens weer de zondag bij uitstek een dag die we in alle vrijheid mogen vieren. Een dag waarop we mogen zingen:

Wij kiezen voor de vrijheid die God ons heeft beloofd:
Hij heeft de boze goden van al hun macht beroofd.

In de Martinidienst van zondag 3 juni laten we ons inspireren door diverse Bijbelse woorden, uit Deuteronomium 26, 2 Korintiërs 4 en Marcus 2. Het gedeelte uit Deuteronomium 26 bevat instructies voor het volk Israël wanneer zij het beloofde land van melk en honing mogen binnentreden: bied de Heer de eerste opbrengst van het land aan, en daarna mag u, samen met de Levieten en de vreemdelingen die bij u wonen, een feestmaal houden met al het goede dat u en uw familie van hem hebben ontvangen.

Het Evangelie naar Marcus verhaalt over Jezus’ leerlingen die tussen de korenvelden door lopen en aren plukken. Dit tot groot ongenoegen van de Farizeeën: waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag? Maar Jezus spreekt een bevrijdend woord: laat je niet (mis)leiden door allerlei regeltjes over wat op sabbat wel of niet zou mogen, maar denk terug aan koning David, die ook eens met zijn metgezellen honger kreeg en van de toonbroden uit de tempel at. Ook verhaalt deze evangelielezing over de genezing, op sabbat, van een man met een verschrompelde hand.

Gun dan elkaar het goede, zo is het ons gegund:
je leven is pas leven als je ook geven kunt.

Ook wij mogen iedere zondag met elkaar delen van wat ons gegeven is: brood en wijn.

Deze zondag verwelkomen wij opnieuw, net als enkele weken geleden, Lian van der Steeg, Jenny van der Steeg-Weijs en Diddy van der Stouwe, die samen het ensemble Divertisemento vormen en ons in deze viering muzikaal zullen ondersteunen. Met Diddy van der Stouwe op piano, Eeuwe Zijlstra op het Martiniorgel en met voorganger Tiemo Meijlink. Van harte welkom om 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.