Jubileumviering INLIA

De Martinidienst van zondag 24 juni om 11:30 uur staat volledig in het teken van het dertigjarig bestaan van de stichting INLIA en van het Charter van Groningen. In de afgelopen 30 jaar mochten geloofsgemeenschappen en INLIA zich samen inzetten voor afgewezen asielzoekers en daar helpen waar vaak geen helper meer was.

Op weg naar dit jubileum vond een kaarsenestafette plaats via kerken; het licht reisde van de ene naar de andere provincie door het land. Deze zondagochtend worden al deze kaarsen binnengedragen in de Martinikerk in Groningen als teken van hoop, als symbool van het licht dat niet te doven is. De kaarsen dragen de afbeelding die ook bij dit bericht is geplaatst: een kunstwerk van Mary Koning (1918-1998) waarin zij de uitzichtloze situatie van afgewezen vluchtelingen uitdrukt, mensen die geen stem en geen gezicht meer hebben.

De dienst wordt geleid door voorgangers Bob Haanstra, Matty Metzlar en Naw Winsome Paul. Twee koren werken mee aan de viering: het Karen Baptist Choir Netherlands uit Ede onder leiding van Tharamu Tha Lay Paw en het projectkoor dat onder leiding staat van Ton Tromp. Het Martiniorgel wordt bespeeld door Henk de Vries en de vleugel door Jan de Roos. De teksten en liederen in deze dienst zijn deels in het Nederlands en deels in het Engels (met enkele Taizé-liederen in het Frans en Latijn).

Download hier alvast de liturgie.