Naar vermogen: over rijkdom en gerechtigheid

In een ‘gewone’ Martinidienst op zondag 9 september, komt een nogal tegendraadse Bijbeltekst aan de orde: een verhaal van Jezus over rijkdom en gerechtigheid. Het is het verhaal uit Lucas 16 over de rijke man en de arme Lazarus. Helse ellende en een onomkeerbaar lot: allesbehalve vrolijkmakend en uitnodigend. Maar misschien juist in deze tijd van ‘religieuze ongeletterdheid’ uitdagend om te lezen, op zoek naar de betekenis ervan voor mensen van nu.

Speciale aandacht is er voor de kinderen die in de viering aanwezig zijn: voor hen wordt het kinderverhaal ‘De man die op zijn geld zat’ verteld.

Voorganger deze zondag is Ruth Peetoom. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra, en er is vocale medewerking van de Gentlemen van het Martini Jongenskoor uit Sneek onder leiding van Trevor Mooijman. Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.