Ideeën voor themadiensten?

De onderwerpen die in de Martinidiensten aan de orde komen, waaronder ook de thema’s voor speciale series themavieringen, worden doorgaans bedacht en uitgewerkt door de pastores en de Werkgroep Martinidiensten (WGM). Maar we willen graag ook jou als bezoeker van de diensten hierbij betrekken!

Houd daarom alvast woensdagavond 19 september vrij in je agenda en weet je uitgenodigd om op die avond met elkaar te brainstormen over mogelijke thema’s voor één of meerdere dienstenseries. De avond zal worden gehouden op het GSp-/SKLO-pand aan de Kraneweg 33. Aanvang 19:30 uur.