De rijkdom van het delen

Het thema van de Martinidienst van zondag 14 oktober is De rijkdom van het delen. We signaleren dat er, dichtbij en ver weg, nog altijd een sterke kloof bestaat tussen rijken en armen. De Bijbelse verhalen laten zien dat deze van alle tijden is, maar ook dat deze niet onveranderlijk hoeft te zijn. Sterker, we krijgen mee dat werken aan Gods nieuwe wereld betekent dat je op aarde moet kijken wat er in je macht ligt om te veranderen. Waarbij het niet alleen gaat om het materiële. Elkaar als heel mens zien, schulden kunnen kwijtschelden, opnieuw kunnen beginnen. Maar ook zorgen dat er in de samenleving vangnetten zijn voor wie – langere tijd – moeilijkheden heeft. Over de spanning tussen ‘eigen schuld, dikke bult’ en het weer met een schone lei kunnen beginnen. We lezen uit Deuteronomium 15 en uit Marcus 10.

Voorganger in deze dienst is Lense Lijzen. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. Van harte welkom om 11:30 uur in de Martinikerk in Groningen.

Download hier alvast de liturgie.