Genoeg voor ieders behoefte

Van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, zoals vastgesteld door de Verenigde Naties, wordt als eerste genoemd: Geen armoede. En meteen daarna: Geen honger. Je zou hieruit kunnen opmaken dat het structureel oplossen van de armoede- en voedselproblematiek tot de belangrijkste aandachtspunten wereldwijd behoort, als we het hebben over duurzaamheid. In onze serie “Zin in Groen” kunnen we er dan ook niet omheen, aandacht te besteden aan de groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen kansarme en kansrijke mensen.

Niet geheel toevallig is het op zondag 11 november ook nog eens de feestdag van de heilige Sint Martinus van Tours, ook bekend als Sint Maarten. De man die het voor de arme opnam, niet in woorden maar in daden: hij scheurde de helft van zijn mantel af en gaf die aan een arme man.

Nog onverminderd actueel is de uitspraak van Mahatma Gandhi: “De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht“.

Welkom in deze tweede viering van de vierdelige serie “Zin in Groen” rondom het thema duurzaamheid. We lezen Bijbelgedeelten uit Jesaja 58 en uit Mattheüs 6. Voorganger in deze Martinidienst is Matty Metzlar. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Op het orgel speelt Eeuwe Zijlstra. Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

De rijkdom van het delen

Het thema van de Martinidienst van zondag 14 oktober is De rijkdom van het delen. We signaleren dat er, dichtbij en ver weg, nog altijd een sterke kloof bestaat tussen rijken en armen. De Bijbelse verhalen laten zien dat deze van alle tijden is, maar ook dat deze niet onveranderlijk hoeft te zijn. Sterker, we krijgen mee dat werken aan Gods nieuwe wereld betekent dat je op aarde moet kijken wat er in je macht ligt om te veranderen. Waarbij het niet alleen gaat om het materiële. Elkaar als heel mens zien, schulden kunnen kwijtschelden, opnieuw kunnen beginnen. Maar ook zorgen dat er in de samenleving vangnetten zijn voor wie – langere tijd – moeilijkheden heeft. Over de spanning tussen ‘eigen schuld, dikke bult’ en het weer met een schone lei kunnen beginnen. We lezen uit Deuteronomium 15 en uit Marcus 10.

Voorganger in deze dienst is Lense Lijzen. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. Van harte welkom om 11:30 uur in de Martinikerk in Groningen.

Download hier alvast de liturgie.