Laatste dienst voor de zomervakantie, via kerkomroep

Zondag 28 juni is de laatste dienst voordat het zomerreces begint, en ook deze dienst zal vanaf ca. 12:00 uur te beluisteren zijn via kerkomroep.nl. In deze dienst zal Matty Metzlar voorgaan. Muzikale medewerking is er van enkele leden van het Koor van het GSp onder leiding van Pieter Pilon met pianospel van Jan de Roos.

De lezing uit Lucas 7 gaat over het grote vertrouwen in Jezus van een Romeinse centurio (legeraanvoerder), dat zijn ernstig zieke slaaf zal genezen.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Wie wil bijdragen aan de collecte, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: UAF“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Foto: Pam Brophy, Wikipedia, CC BY-SA 2.0

► Terugluisteren op kerkomroep.nl: selecteer Groningen, Martinikerk, dienst van zondag 28 juni 2020, 12:01 uur.

We hopen dat we na de zomervakantie, vanaf zondag 6 september, weer Martinidiensten kunnen houden waarbij u allen weer ‘in real life‘ in de Martinikerk aanwezig kunt zijn. Houd de berichtgeving daarover in de gaten (via deze website, de Nieuwsbrief en/of Facebook).

Hieronder nog een aantal foto’s gemaakt tijdens de opname en live uitzending van de dienst van 28 juni.