Zoals een herder zijn schapen weidt

Niet alle schapen in de kudde zijn gelijk, verre van dat zelfs! De zwakkere schapen hebben meer en ook andere zorg en aandacht nodig dan de sterkere. En zoals een goede herder bij het weiden van zijn schapen zijn aandacht moet verdelen, zo zegt God zelf – bij monde van de profeet Ezechiël – dat hij de verjaagde dieren zal terughalen en gewonde en zieke dieren de verzorging te geven die ze nodig hebben. De schapen van de bokken scheiden, zo zal het ook gaan als het aankomt op rechtspreken en het doen van gerechtigheid. In een bekend gedeelte uit het Evangelie naar Mattheüs doet Jezus uitspraken als: ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Wat dan weer reacties uitlokt als: wanneer hebben wij u hongerig gezien, of als vreemdeling, en hebben wij (niet) voor u gezorgd? Een thema dat heel goed past op de zondag volgend op 11 november, de feestdag van Sint Martinus, naamgever van onze Martinikerk.

Weet je dus van harte uitgenodigd om, fysiek of via een internetverbinding, de Martinidienst van 15 november om 11:30 uur mee te maken. Voorganger is Marga Baas. Zij zal ook samen met Bert Ballast en Stineke Haas de zang voor haar rekening nemen, begeleid door Eeuwe Zijlstra op het orgel.

Aanmeldprocedure: wil je de viering meemaken, meld je dan uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen maar deze wellicht online volgt, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Overweeghuis“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► We hebben (net als we twee weken eerder bij wijze van experiment voor het eerst gedaan hebben) deze dienst live uitgezonden via het Youtube-kanaal van de Martinidiensten. Terugkijken kan via deze link. De dienst begint met inleidend orgelspel vanaf het tijdstip 19 min 48 sec vanaf het begin van de livestream. Ook is van deze dienst een geluidsopname (MP3) gemaakt; terugluisteren kan via Dropbox – volg deze link.