Weid mijn schapen

Denk even terug aan hoe het ging in de aanloop naar de gebeurtenissen van Goede Vrijdag. Petrus had Jezus bezworen dat hij hem niet drie keer zou verloochenen, echt niet, maar bij het kraaien van de haan besefte Petrus dat het toch anders gelopen was, dat Jezus toch gelijk had met wat hij had voorzegd. Nu is het Pasen geweest, en is de opgestane Heer verschenen aan zijn leerlingen. En dan stelt Jezus tot driemaal toe aan Petrus de vraag of Petrus hem liefheeft, meer dan de andere discipelen Jezus liefhebben. Telkens als Petrus op die vraag bevestigend antwoordt, geeft Jezus hem als opdracht mee: “Weid mijn schapen”.

Vier met ons mee de Martinidienst van zondag 18 april, waarin Hilde Boekeloo zal voorgaan en waarin Joke Bulthuis en Ton Tromp de zangpartijen voor hun rekening nemen, met Jan de Roos als organist.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 18 april 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Ziekenhuis + school in Malawi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.