Het begint met een doopverhaal

Een nieuw kalenderjaar is begonnen, en op de eerste zondag van januari, nabij het feest van Driekoningen, wordt meestal stilgestaan bij het kerstverhaal waarin de Wijzen uit het Oosten de pasgeboren Jezus bezoeken. Zo niet deze keer, op zondag 7 januari 2024. Anders dan bijvoorbeeld de evangelisten Mattheüs en Lucas, begint Marcus zijn evangelie namelijk niet met een geboorteverhaal (kerstverhaal) maar met het verhaal over de doop van Jezus in de rivier Jordaan door Johannes de Doper.

Johannes, die met woorden van de profeet Jesaja duidelijk maakt wat zijn rol is – een vooruitgezonden bode, een wegbereider door de woestijn voor die na hem komt, wiens sandaalriem hij niet waard is los te maken – roept mensen op tot bekering en doopt hen in de Jordaan. Ook de uit Nazareth afkomstige Jezus komt naar Johannes toe om zich te laten dopen. Wanneer Jezus weer oprijst uit het water, daalt de Geest van God op hem neer in de gedaante van een duif.

Welkom in de Martinidienst op 7 januari 2024 om 11:30 uur. Met voorganger Tiemo Meijlink en pianist Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

► Door omstandigheden is er ditmaal geen livestream en geen opname van de dienst via Kerkdienstgemist.nl.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Land van ons, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 15.