Morning Prayer (Choral Matins)

Have you missed the first Morning Prayer in de Martini Church in Groningen on May 19th? Well, here’s another chance to attend a special Morning Prayer service (also known as Choral Matins) on Sunday, September 15th, starting at 11:30 am. This Anglican-style service will be held in the English language, just like the previous time in May.

Thematically, we will address the concept of sin and having repentance of one’s sins. This concept is the link between the two Bible readings: from the book of Exodus, about God’s response to the people of Israel who had worshipped a golden calf, and from the Gospel of St. Luke, where Jesus tells the parable of the shepherd leaving behind his 99 sheep in order to retrieve the one lost sheep, followed by the parable of the woman retrieving the silver coin she had lost.

The officiant in this service will be Matty Metzlar. The choir participating in the service will be the Dutch Choral Singers with choir master Henk de Vries. The organ will be played by Vincent Hensen-Oosterdijk.

► The order of service can be downloaded here.

Voor wie de eerste Morning Prayer in de Groninger Martinikerk op 19 mei jl. gemist heeft, is er op zondag 15 september om 11:30 uur opnieuw gelegenheid om deze vorm van Engelstalige oecumenische viering volgens de Anglicaanse traditie, ook wel Choral Matins genoemd, bij te wonen.

Het thema van de viering sluit aan bij de begrippen zonde en berouw. Dit vormt de verbindende schakel tussen de lezingen uit Exodus, over hoe God reageert op de aanbidding van een gouden kalf door het volk Israël, en uit het Evangelie naar Lucas, waarin Jezus gelijkenissen vertelt over de schaapherder die zijn 99 schapen achterlaat om dat ene verloren schaap te zoeken en terug te vinden en over de vrouw die dolgelukkig is dat ze een zilveren muntje, dat ze was kwijtgeraakt, weer terugvindt.

Voorganger in deze viering is Matty Metzlar. Met medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries en organist Vincent Hensen-Oosterdijk.

► Download hier alvast de (Engelstalige) liturgie.