Morning Prayer on the 1st Sunday of Lent

At the beginning of Lent, the traditional 40-day period of preparation for Easter, there will be a Choral Morning Prayer in the Anglican tradition in the Martini church in Groningen on Sunday, March 6th, at 11:30 a.m. The service will be ministered by Revd. Arlette Toornstra. We welcome the participation of the Dutch Choral Singers, directed by Henk de Vries. The organ will be played by Jan de Roos.

The Bible readings will be from the Book of Ezekiel and from the Gospel of John. Although the order of service (to be downloaded using the link below) is almost entirely in English, do not be surprised if in several parts of the service the language spoken will be Dutch.

You are invited to join this service. There is no need to register beforehand using our online registration form, unlike earlier occasions during the corona pandemic.

► The order of service can be downloaded here.

► If you would like to join the service from home, please follow the livestream on Sunday at 11:30 a.m. on this online channel: Kerkdienstgemist channel of the Protestantse Wijkgemeente Martinikerk.

Collection: financial contributions are possible in cash or by bank transfer. Please pay any amount you wish to donate to account number (IBAN) NL27 RABO 0136784798, account holder’s name: Stichting GSp, either with payment description ‘Continuation of Martinidiensten/Morning Prayers’, or with payment description ‘Charitable work: Appie’s Minimacamping’. If you wish to donate to both purposes, please make two separate payments, each one with its own payment description.

Dutch Choral Singers in St. Paul’s Cathedral, London, January 2019

Aan het begin van de veertigdagentijd, de voorbereidingsperiode op Pasen, is er in de Martinikerk in Groningen op zondag 6 maart om 11:30 uur weer een Choral Morning Prayer volgens de Anglicaanse traditie. Voorganger in deze dienst is Arlette Toornstra. Muzikale medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries. Jan de Roos bespeelt het orgel.

De bijbellezingen komen uit het profetenboek Ezechiël en uit het evangelie van Johannes. Alhoewel de liturgie (die je met de link hieronder kunt downloaden) vrijwel geheel in het Engels is, kijk niet verbaasd op als in gedeelten van de dienst toch Nederlands gesproken wordt.

Wees welkom om deze viering bij te wonen. Dat kan zonder aanmelding vooraf, wat in de afgelopen periode vanwege corona-beperkingen wel een tijdlang nodig is geweest.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Appie’s Minimacamping”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Second Sunday of Advent: Prepare the way of the Lord

Advent is the period of four weeks in which we prepare for the celebration of Christmas. In the Bible we encounter several prophets, like Isaiah and Malachi, whose message to us is the importance of preparing the way, smoothing out the road for the coming of the Lord. From the Gospels we have learned to know John the Baptist as ‘the voice of one crying out in the desert: make straight the way of the Lord‘. Not only in the desert, but even more so in our lives, in our hearts and minds, we must become recipient for Jesus Christ and for his good message to us.

“Prepare the way of the Lord” will be the theme for the Morning Prayer on the 2nd Sunday of Advent, Sunday December 5th, at 11:30 a.m. in the Martini Church in Groningen. The service will be ministered by Sam Van Leer and the organ will be played by Vincent Hensen. Language: alternately English and Dutch.

If you want to attend the service, it is necessary to register beforehand (no later than Saturday at noon) via this registration form. Please read our house rules first! The link to the registration form can also be found at the bottom of the house rules page.

► The order of service can be downloaded here.

Collection: even if you can’t attend the service, perhaps if you are listening to our audio registration online afterwards, it is still possible to contribute financially. Please pay any amount you wish to donate to account number (IBAN) NL27 RABO 0136784798, account holder’s name: Stichting GSp, either with payment description ‘Continuation of Martinidiensten/Morning Prayers’, or with payment description ‘Charitable work: Humanitas companions project’. If you wish to donate to both purposes, please make two separate payments, each one with its own payment description.

► Due to a technical problem, we could not make an audio recording of this service as planned for publication online afterwards.

In de Adventstijd, vier weken lang, bereiden we ons voor op de viering van Kerst. In de Bijbel komen we diverse profeten tegen zoals Jesaja en Maleachi, die een boodschap uitdragen dat het van groot belang is de weg te effenen voor de komst van de Heer. Uit de Evangeliën hebben we Johannes de Doper leren kennen als ‘de stem die roept in de woestijn: maak ruim baan voor de Heer‘. Niet alleen in de woestijn, maar ook in ons eigen leven, in ons hart, moeten we onszelf ontvankelijk maken voor Jezus Christus en zijn goede boodschap.

“Bereid de weg van de Heer” is ook het thema van de Morning Prayer op de tweede zondag van Advent, zondag 5 december 2021 om 11:30 uur in de Groninger Martinikerk, met voorganger Sam Van Leer en organist Vincent Hensen. De viering zal afwisselend in het Engels en het Nederlands gehouden worden.

Wil je de viering bijwonen, vergeet dan niet je vooraf aan te melden, uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur, via het registratieformulier. De contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Humanitas Maatjesproject”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Door een technische oorzaak is er deze keer helaas geen geluidsregistratie van deze viering. Normaalgesproken wordt deze in de loop van zondagmiddag door Bert geplaatst op Dropbox en kan dan nog tot enkele weken na de viering worden teruggeluisterd.

Choral Morning Prayer on November 7th

For the first time in almost a year, the Morning Prayer on Sunday, November 7th at 11:30 a.m. will be a service which is held entirely in the English language. In recent times, corona restrictions have made it necessary to organise our Morning Prayers in a limited setting, with parts of the liturgy (Bible readings and sermon) in Dutch and other parts (hymns and anthems) in English, and allowing fewer visitors to attend. We are glad to be able to welcome you all again to this Choral Morning Prayer in the Anglican tradition, in the way it is meant to be, in the Martini Church in Groningen.

Christ healing the blind (El Greco)

The service is ministered by Revd. Arlette Toornstra. The organ will be played by Eeuwe Zijlstra. The Dutch Choral Singers will participate in this service, directed by Henk de Vries. The theme of this service is taken from the Gospel of John, where a man who was born blind is healed by Jesus and – after bathing in the pool of Siloam – can see the light in his eyes as never before.

If you want to attend the service, we kindly request you to register beforehand (no later than Saturday at noon) via this registration form. Please read our house rules first! The link to the registration form can also be found at the bottom of the house rules page.

► The order of service can be downloaded here.

Collection: even if you can’t attend the service, perhaps if you are listening to our audio registration online afterwards, it is still possible to contribute financially. Please pay any amount you wish to donate to account number (IBAN) NL27 RABO 0136784798, account holder’s name: Stichting GSp, either with payment description ‘Continuation of Martinidiensten/Morning Prayers’, or with payment description ‘Charitable work: Humanitas companions project’. If you wish to donate to both purposes, please make two separate payments, each one with its own payment description.

► We will make an audio recording of this service and publish it online afterwards. You can find it, later on Sunday afternoon or evening, via this Dropbox link.

Nadat we in de afgelopen periode, vanwege de beperkingen door corona, genoodzaakt waren onze Morning Prayers in een wat beperktere vorm te organiseren (deels in het Engels en deels in het Nederlands, met kleinere aantallen bezoekers), doet het ons deugd om op zondag 7 november 2021 om 11:30 uur u allen weer te verwelkomen in een volledig Engelstalige Choral Morning Prayer in de Anglicaanse traditie, helemaal zoals deze bedoeld is, in de Martinikerk in Groningen.

Voorganger is Arlette Toornstra. Met medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries, waarbij het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. Het thema sluit aan bij het Evangelieverhaal uit Johannes, over de genezing van een blindgeboren man. Nadat Jezus de man heeft geïnstrueerd zich te wassen in het badhuis van Siloam, ziet de man het licht in zijn ogen als nooit tevoren.

► Download hier alvast de liturgie.

We vragen bezoekers van deze dienst zich uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan te melden via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Humanitas maatjesproject”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Voor wie de viering niet in de kerk heeft kunnen bijwonen komt na afloop een geluidsregistratie beschikbaar, deze wordt in de loop van zondagmiddag door Bert geplaatst op Dropbox en kan dan nog tot enkele weken na de viering worden teruggeluisterd.

Morgengebed: Johannes de Doper

De Martinidienst van aanstaande zondag 6 juni is weer een Morgengebed met de Dutch Choral Singers en voorganger Sam Van Leer. De liturgie volgt de structuur van de Morning Prayer uit de Anglicaanse traditie; de taal is gedeeltelijk Nederlands (in elk geval de Bijbellezingen en de overweging) en gedeeltelijk Engels. Centraal staat het personage van Johannes de Doper, die van zichzelf getuigt niet de Messias te zijn maar voor de Messias uit gezonden te zijn. Verwijzend naar Jezus, die net als Johannes bezig is het reinigingsritueel van de doop te verrichten, zegt Johannes: “Hij moet groter worden en ik kleiner”.

Naast voorganger Sam Van Leer en een afvaardiging van vier koorleden van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries, zal medewerking aan de viering worden verleend door organist Eeuwe Zijlstra.

Aanmeldprocedure: wil je de viering meemaken, meld je dan uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

► Deze viering is, ook voor degenen die niet aanwezig konden zijn, op zondag 6 juni 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Ziekenhuis in Malawi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bijdragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Morning Prayer on the 2nd Sunday of Advent

The Morning Prayer service on Sunday, December 6th at 11:30 a.m. will be partly in English and partly in Dutch. The psalms, anthems and hymns sung by the Dutch Choral Singers (directed by Henk de Vries) and the liturgical texts wil be in English, whereas the Bible readings, the sermon and prayers will be in Dutch. The theme of this service is taken from the Gospel of John, where John the Baptist appears and testifies: “I am the voice of one crying out in the desert: make straight the way of the Lord, as Isaiah the prophet said”. The service is ministered by Revd. Rudolf Oosterdijk. The organ is played by Eeuwe Zijlstra.

There will be limited seating available. If you want to attend the service, it is necessary to register beforehand (no later than Saturday at noon) via this registration form. Please read our house rules first! The link to the registration form can also be found at the bottom of the house rules page.

► The order of service can be downloaded here.

Collection: even if you can’t attend the service, perhaps if you are watching and/or listening online, it is still possible to contribute financially. Please pay any amount you wish to donate to account number (IBAN) NL27 RABO 0136784798, account holder’s name: Stichting GSp, either with payment description ‘Continuation of Martinidiensten/Morning Prayers’, or with payment description ‘Charitable work: Death Penalty Action’. If you wish to donate to both purposes, please make two separate payments, each one with its own payment description.

► We have broadcast the service live on the Martinidiensten Youtube channel. If you would like to watch the video afterwards, please follow this link. The Morning Prayer starts with an organ prelude at 14 min 21 sec counted from the start of the video. (You can also find us on Youtube using this link.) And if, at some instant, this video is no longer publicly available, you can listen to the audio recording (MP3) for a few more weeks afterwards, by following this link.

Dutch Choral Singers in St. Paul’s Cathedral, London, January 2019

De Morning Prayer van zondag 6 december om 11:30 uur zal een viering zijn die gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk in het Nederlands wordt gehouden. De koorzang door de Dutch Choral Singers (onder leiding van Henk de Vries) en de liturgische teksten zijn in het Engels, terwijl de bijbellezingen, de overweging en de gebeden in het Nederlands zijn. Het thema van de dienst komt uit het Evangelie naar Johannes, waarin Johannes de Doper ten tonele verschijnt en getuigt: “Ik ben de stem die roept in de woestijn: maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft”. Voorganger in deze dienst is Rudolf Oosterdijk. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.

Aanmeldprocedure: wil je de viering meemaken, meld je dan uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen maar deze wellicht online volgt, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Death Penalty Action“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► We hebben deze dienst live uitgezonden via het Youtube-kanaal van de Martinidiensten. Terugkijken kan via deze link. De dienst begint met inleidend orgelspel op 14 min 21 sec vanaf het begin van de livestream. En als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Resuming the monthly Morning Prayers

On Sunday, October 4th 2020 at 11:30 am, we will resume our monthly Morning Prayer services. On March 15th we had to cancel the Morning Prayer due to the corona virus outbreak, and since then we have had only online Morning Prayers (mostly in Dutch) on kerkomroep.nl in the months of May and June. Our weekly Dutch-language services (Martinidiensten) have been restarted in September 2020, and so will the English-language Morning Prayers, which will be on the first Sunday of each month from now on (with a few exceptions reserved).

Not everything will be like it used to be normally. Due to the strict measures taken to reduce the spread of the corona virus the service will be held in the ‘high choir’ of the Martini church, not in the central part of the church (the ‘nave’). The entrance to the church is opposite ’t Feithhuis. Please note that the information published in Kerk in Stad, that the service would be held in the nave, is outdated! There will also be no singing together by the congregation; we will restrict to listening to the psalms, hymns and anthems etc. sung by the Dutch Choral Singers, directed by Henk de Vries, the organ music played by Vincent Hensen-Oosterdijk (not Eeuwe Zijlstra as mentioned in the order of service) and the words spoken by the officiant Revd. Arlette Toornstra. Bible readings are from the book of Jonah and from the Gospel of Matthew.

There will be limited seating available. If you want to attend the service, it is necessary to register beforehand (no later than Saturday at noon) via this registration form. Please read our house rules first! The link to the registration form can also be found at the bottom of the house rules page.

► The order of service can be downloaded here.

Collection: even if you can’t attend the service, it is still possible to contribute financially. Please pay any amount you wish to donate to account number (IBAN) NL27 RABO 0136784798, account holder’s name: Stichting GSp, either with payment description ‘Continuation of Martinidiensten/Morning Prayers’, or with payment description ‘Charitable work: Hospital in Malawi’. If you wish to donate to both purposes, please make two separate payments, each one with its own payment description.

 You can listen to the audio recording of this Morning Prayer service via Dropbox – follow this link.

Op zondag 4 oktober om 11:30 uur hervatten we onze maandelijkse Morning Prayers. De Morning Prayer van 15 maart moest worden geannuleerd vanwege de uitbraak van het coronavirus, en sindsdien hebben we alleen nog enkele online Morning Prayers via kerkomroep.nl kunnen houden (in mei en juni, deels Engels- en deels Nederlandstalig). De wekelijkse Nederlandstalige Martinidiensten zijn op 6 september weer van start gegaan, en vanaf 4 oktober vieren we in principe op de eerste zondag van de maand een Engelstalige Morning Prayer (uitzonderingen voorbehouden).

Nog niet alles zal weer helemaal zijn zoals vanouds. Zo zal vanwege de aangescherpte coronamaatregelen de viering worden gehouden in het hoogkoor van de kerk, in plaats van in het schip. De ingang is tegenover het Feithhuis. Let op: in Kerk in Stad staat nog vermeld dat de viering in het schip zou plaatsvinden, maar die informatie is achterhaald! Verder laten we ook de gezamenlijke gemeentezang nog achterwege, maar luisteren we vooral naar de liederen gezongen door de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries, met daarbij de orgelmuziek gespeeld door Vincent Hensen-Oosterdijk (in plaats van Eeuwe Zijlstra zoals vermeld in de liturgie), en naar de woorden gesproken door voorganger Arlette Toornstra. De Bijbellezingen zijn uit het boek Jona en uit het evangelie van Mattheüs.

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen is het van essentieel belang om je vooraf aan te melden, uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur, via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels – lees die eerst!

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Ziekenhuis in Malawi“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

 Van deze dienst is een geluidsopname (MP3) gemaakt; terugluisteren kan via Dropbox – volg deze link.

Morgengebed 21 juni via kerkomroep

Due to the corona circumstances, there will be no regular Morning Prayer service in English on June 21st. Instead, there wil be a service partly in English, partly in Dutch, which can be listened on kerkomroep.nl. Especially some psalms and anthems sung by the Dutch Choral Singers will be in English, as would be in a regular Morning Prayer service in the Anglican tradition, but the Bible reading and the sermon will be in Dutch. The remainder of this announcement will therefore also be in Dutch.

Vanwege corona zal er op zondag 21 juni, in plaats van onze gebruikelijke Engelstalige Morning Prayer, een deels Engels-, deels Nederlandstalige viering worden gehouden die beluisterd kan worden via kerkomroep.nl. Net als in een ‘normale’ Morning Prayer worden enkele liederen in het Engels ten gehore gebracht door de Dutch Choral Singers, maar de Bijbellezing en overweging zullen in het Nederlands zijn.

De Bijbellezing uit Mattheüs 10 gaat over de woorden die Jezus spreekt tot zijn discipelen als hij ze de wereld in stuurt om het Evangelie te verspreiden. Hij geeft ze als handreiking mee: Ga goed voorbereid op pad en wees je ervan bewust dat je lang niet overal even welkom en hartelijk wordt ontvangen, maar weet je gelijktijdig ook gesterkt door de Heilige Geest die je de juiste woorden om te spreken zal ingeven.

Dutch Choral Singers in St. Paul’s Cathedral, London, January 2019

Voorganger is Rudolf Oosterdijk. Het orgel wordt bespeeld door Vincent Hensen-Oosterdijk en de Dutch Choral Singers staan onder leiding van Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Wie wil bijdragen aan de collecte, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Chavah“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Terugluisteren op kerkomroep.nl: selecteer Groningen, Martinikerk, dienst van zondag 21 juni 2020, 12:03 uur.

Morgengebed via kerkomroep

Due to the corona circumstances, there will be no regular Morning Prayer service in English on May 17th. Instead, there wil be a service in Dutch, which can be listened on kerkomroep.nl. The remainder of this announcement will therefore also be in Dutch.

Vanwege corona zal er op zondag 17 mei, in plaats van onze gebruikelijke Engelstalige Morning Prayer, een Nederlandstalige viering worden gehouden die beluisterd kan worden via kerkomroep.nl.

Het thema is ontleend aan de lezing uit het boek Exodus waarin God, vanaf de berg Sinaï, Mozes tot zich roept, terwijl luid geschal van de sjofar (de ramshoorn) weerklinkt. Het gaat gepaard met bliksem, donder en heel veel ander kabaal. Wat een enorm contrast met de stilte, zoals bezongen in het lied “Stilte nu”, een bewerking van Psalm 65 door Huub Oosterhuis.

Voorganger is Arlette Toornstra. Het orgel wordt bespeeld door Vincent Hensen-Oosterdijk en enkele leden van de Dutch Choral Singers zullen zingen onder leiding van Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Wie wil bijdragen aan de collecte, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Humanitas Maatjesproject“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Terugluisteren op kerkomroep.nl: selecteer Groningen, Martinikerk, dienst van zondag 17 mei 2020, 12:00 uur.

Sermon for Sunday April 19th

Since under the current circumstances, we cannot celebrate our monthly Morning Prayers as regularly, Revd. Rudolf Oosterdijk has written a sermon for publication online. Please read it below (in English only).

Sermon on Genesis 8, 6-16 and John 20, 24-29
For the Morning Prayer service as planned in the Groninger Martinikerk, Sunday Quasimodo Geniti, 19th of April 2020

In the name of the Father and of the Son and of the holy Spirit. Amen.

White is a colour. Or is it? Some people say ‘yes’, others ‘no’. Which answer you give, depends probably on your knowledge of the refraction of light! But we all – I dare say – experience white as a colour. As a cheerful colour even. That’s why the Sundays of Eastertide have white as their colour. It is a colour with a symbolic meaning as well. White means blank, unmarked, untarnished. White is a painter’s canvas, until he or she applies brush or pencil. White is your pc screen before you start writing. Every painter, every writer is strangely hesitant to paint the first stroke, to write the first word. That’s because this first move somehow determines the whole creation. But the white – be it screen or canvas – is an invitation to you to begin your work.

It’s an old tradition after Easter to go back in the Bible, to where it all began. A new creation, after Christ’s resurrection. Genesis 8 tells us about a new creation, literally! The first creation was about ‘dividing’. God divided day from night. He divided the waters under the earth from those above the earth. He divided the land from the sea. And then he divided human being from himself. Adam and Eve were made in God’s image and likeness, but still they were other than God. How god-like man in knowledge and skill, shaping and determining his own existence, he can never be as God. But, alas, the first creation ends in disaster. Man dominates all that lives, including his fellow men. And God is sorry that he made man and he wipes what he made off the earth. Like an artist he takes a white sheet and starts afresh. That is the story of the Flood. God hides his face behind the clouds and forty days of rain erase the whole of creation. Noah and his chosen ones float on the waters in a coffin-like ship. And then God shows his friendly face once more. The waters begin to subside and Noah’s ark grounds on a mountain in Ararat.

And then there is this wonderful story about the birds, full of a deeper meaning. Noah opens a window and lets out a bird. The raven, with his sharp eyes, sees where he can find his food and never returns. Then Noah releases a dove. It brings back an olive leaf: a sure sign that she has found dry land. It is a sure sign that once more creation has begun. And Noah opens the coffin-like ship and sets foot on the ground. The earth as a white sheet, ready for a new beginning. It is a story like the resurrection!

We find the story of the Flood difficult to understand. It reminds us of the floods of our time: the tsunami in Japan in 2009, the tsunami in Haiti and other countries on Boxing Day in 2006, the ‘Watersnoodramp’ in the Netherlands in 1953. Whole villages, buildings were swept away by the waters. Thousands of people drowned. Animal life was killed. Now, in 2020, the corona virus spreads like a flood through our countries and kills the most vulnerable in our societies. It makes us ask ‘why’? Is it fair that innocent people die? Is there a purpose to it? Is it God’s doing? In the Bible God has a darker side. It is his fury, his just anger because of the evil and the unrighteousness men and women commit. In Genesis this is the God who opens heaven’s floodgates and wipes away his own creation. In the Gospel it is the God who on Good Friday brings darkness upon the earth and lets his son die at the hands of men. And God has a lighter side. That is his forgiveness, his mercy. He is the love that was undeniably there on Easter morning. Believing in God is not easy. Walking with him means rejoicing in his lighter side and, sometimes, be confronted by his darker side. It is accepting that God will always be a mystery to us and choosing to live, foremost, with his love.

With that in mind we should, I think, read the story of the Flood. Not, in the first place, as a story of disaster, condemnation and punishment. Yes, though admitting these are all there, we should read it as a story of the new beginning. God gives a new beginning; the Bible tells us so on almost every page. It is certainly the message to Jesus’ disciples on Easter morning: God’s lighter side has won over his darker side, for good. We all are invited to rise up and make a new beginning. Living with God is, in fact, as hard as life itself. We choose our own path, make our own decisions. We shape our own existence. We are like the writer in front of his white paper, like the painter berore his white canvas. But we all share the experience that, at some point in our lives, most or all that we have done is wiped away, that all our efforts seem to have been for nothing. And we must find the courage to start afresh. Is there such thing as ‘starting afresh’? What we lived through is still in our minds, made an impression on our souls. We cannot start afresh, because we are who we are, yesterday, today and tomorrow! But we should ask ourselves: will we let yesterday determine what we do today or plan for tomorrow? Which way do we want to look: backwards of forwards, back to the time that is past of forward to the time that is given to us?

Easter means: a new beginning has been given to us; a new era lies before us. But it takes courage to accept this new beginning, to enter this new era. After Easter morning Jesus’ disciples lock themselves up in their homes. They do not understand what happened, are afraid of the future. Thomas, even, is afraid of the risen Christ. Doubt has overshadowed his former faith. Doubt is allowed. Doubt must be, will faith be real faith. But doubt often ends in: I’m not sure, I’ll just sit and wait. Doubting we stand aside and do nothing. We write no word, paint no stroke and our sheet, our canvas stays white. Faith should be followed by acting, by doing things, even if you are not so sure. Doing things, your faith will grow. God is and will be mystery to us. But living and acting on our faith he will appear more and more as a friendly mystery. And we will feel accepted and loved by that mystery, like Thomas, who on recognising the risen Christ, said: ‘My Lord, my God!’.

Amen

– Rudolf Oosterdijk

The sermon that wasn’t held in the March 15th Morning Prayer

Regretfully we couldn’t celebrate our monthly Morning Prayer this morning. The service had to be cancelled due to the measures taken in relation to the corona virus outbreak. Instead, we offer you the text of the sermon that Revd. Rudolf Oosterdijk has written for this March 15th Morning Prayer. We hope that his explanation of the living water as a gift from the Lord (Jesus himself is the living water) will serve as a source of inspiration for all of you, especially in the present time in which life appears to have come to a standstill, caused by this terrible virus that is spreading around the world.

Note: No Martinidienst on March 22nd and 29th and April 5th.

Rudolf Oosterdijk’s sermon can be downloaded here.

Vanochtend hebben we helaas onze maandelijkse Morning Prayer niet met elkaar kunnen vieren, doordat we de dienst hebben moeten annuleren vanwege de maatregelen die zijn genomen in verband met de uitbraak van het coronavirus. In plaats daarvan bieden we hierbij de tekst van de overweging aan, die Rudolf Oosterdijk voor deze Morning Prayer heeft geschreven. Moge een ieder inspiratie putten (letterlijk!) uit Rudolf’s uitleg over het levende water als een gave van God (Jezus die zelf het levende water is), in het bijzonder in de huidige tijd waarin het leven tot stilstand lijkt te zijn gekomen door dat vreselijke virus dat zich over de hele wereld verspreidt.

N.B. Geen Martinidienst op 22 en 29 maart en 5 april.

Download hier Rudolf Oosterdijk’s (Engelstalige) overweging.