Morgengebed: Johannes de Doper

De Martinidienst van aanstaande zondag 6 juni is weer een Morgengebed met de Dutch Choral Singers en voorganger Sam Van Leer. De liturgie volgt de structuur van de Morning Prayer uit de Anglicaanse traditie; de taal is gedeeltelijk Nederlands (in elk geval de Bijbellezingen en de overweging) en gedeeltelijk Engels. Centraal staat het personage van Johannes de Doper, die van zichzelf getuigt niet de Messias te zijn maar voor de Messias uit gezonden te zijn. Verwijzend naar Jezus, die net als Johannes bezig is het reinigingsritueel van de doop te verrichten, zegt Johannes: “Hij moet groter worden en ik kleiner”.

Naast voorganger Sam Van Leer en een afvaardiging van vier koorleden van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries, zal medewerking aan de viering worden verleend door organist Eeuwe Zijlstra.

Aanmeldprocedure: wil je de viering meemaken, meld je dan uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

► Deze viering is, ook voor degenen die niet aanwezig konden zijn, op zondag 6 juni 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Ziekenhuis in Malawi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bijdragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Morning Prayer on the 2nd Sunday of Advent

The Morning Prayer service on Sunday, December 6th at 11:30 a.m. will be partly in English and partly in Dutch. The psalms, anthems and hymns sung by the Dutch Choral Singers (directed by Henk de Vries) and the liturgical texts wil be in English, whereas the Bible readings, the sermon and prayers will be in Dutch. The theme of this service is taken from the Gospel of John, where John the Baptist appears and testifies: “I am the voice of one crying out in the desert: make straight the way of the Lord, as Isaiah the prophet said”. The service is ministered by Revd. Rudolf Oosterdijk. The organ is played by Eeuwe Zijlstra.

There will be limited seating available. If you want to attend the service, it is necessary to register beforehand (no later than Saturday at noon) via this registration form. Please read our house rules first! The link to the registration form can also be found at the bottom of the house rules page.

► The order of service can be downloaded here.

Collection: even if you can’t attend the service, perhaps if you are watching and/or listening online, it is still possible to contribute financially. Please pay any amount you wish to donate to account number (IBAN) NL27 RABO 0136784798, account holder’s name: Stichting GSp, either with payment description ‘Continuation of Martinidiensten/Morning Prayers’, or with payment description ‘Charitable work: Death Penalty Action’. If you wish to donate to both purposes, please make two separate payments, each one with its own payment description.

► We have broadcast the service live on the Martinidiensten Youtube channel. If you would like to watch the video afterwards, please follow this link. The Morning Prayer starts with an organ prelude at 14 min 21 sec counted from the start of the video. (You can also find us on Youtube using this link.) And if, at some instant, this video is no longer publicly available, you can listen to the audio recording (MP3) for a few more weeks afterwards, by following this link.

Dutch Choral Singers in St. Paul’s Cathedral, London, January 2019

De Morning Prayer van zondag 6 december om 11:30 uur zal een viering zijn die gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk in het Nederlands wordt gehouden. De koorzang door de Dutch Choral Singers (onder leiding van Henk de Vries) en de liturgische teksten zijn in het Engels, terwijl de bijbellezingen, de overweging en de gebeden in het Nederlands zijn. Het thema van de dienst komt uit het Evangelie naar Johannes, waarin Johannes de Doper ten tonele verschijnt en getuigt: “Ik ben de stem die roept in de woestijn: maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft”. Voorganger in deze dienst is Rudolf Oosterdijk. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.

Aanmeldprocedure: wil je de viering meemaken, meld je dan uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen maar deze wellicht online volgt, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Death Penalty Action“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► We hebben deze dienst live uitgezonden via het Youtube-kanaal van de Martinidiensten. Terugkijken kan via deze link. De dienst begint met inleidend orgelspel op 14 min 21 sec vanaf het begin van de livestream. En als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Resuming the monthly Morning Prayers

On Sunday, October 4th 2020 at 11:30 am, we will resume our monthly Morning Prayer services. On March 15th we had to cancel the Morning Prayer due to the corona virus outbreak, and since then we have had only online Morning Prayers (mostly in Dutch) on kerkomroep.nl in the months of May and June. Our weekly Dutch-language services (Martinidiensten) have been restarted in September 2020, and so will the English-language Morning Prayers, which will be on the first Sunday of each month from now on (with a few exceptions reserved).

Not everything will be like it used to be normally. Due to the strict measures taken to reduce the spread of the corona virus the service will be held in the ‘high choir’ of the Martini church, not in the central part of the church (the ‘nave’). The entrance to the church is opposite ’t Feithhuis. Please note that the information published in Kerk in Stad, that the service would be held in the nave, is outdated! There will also be no singing together by the congregation; we will restrict to listening to the psalms, hymns and anthems etc. sung by the Dutch Choral Singers, directed by Henk de Vries, the organ music played by Vincent Hensen-Oosterdijk (not Eeuwe Zijlstra as mentioned in the order of service) and the words spoken by the officiant Revd. Arlette Toornstra. Bible readings are from the book of Jonah and from the Gospel of Matthew.

There will be limited seating available. If you want to attend the service, it is necessary to register beforehand (no later than Saturday at noon) via this registration form. Please read our house rules first! The link to the registration form can also be found at the bottom of the house rules page.

► The order of service can be downloaded here.

Collection: even if you can’t attend the service, it is still possible to contribute financially. Please pay any amount you wish to donate to account number (IBAN) NL27 RABO 0136784798, account holder’s name: Stichting GSp, either with payment description ‘Continuation of Martinidiensten/Morning Prayers’, or with payment description ‘Charitable work: Hospital in Malawi’. If you wish to donate to both purposes, please make two separate payments, each one with its own payment description.

 You can listen to the audio recording of this Morning Prayer service via Dropbox – follow this link.

Op zondag 4 oktober om 11:30 uur hervatten we onze maandelijkse Morning Prayers. De Morning Prayer van 15 maart moest worden geannuleerd vanwege de uitbraak van het coronavirus, en sindsdien hebben we alleen nog enkele online Morning Prayers via kerkomroep.nl kunnen houden (in mei en juni, deels Engels- en deels Nederlandstalig). De wekelijkse Nederlandstalige Martinidiensten zijn op 6 september weer van start gegaan, en vanaf 4 oktober vieren we in principe op de eerste zondag van de maand een Engelstalige Morning Prayer (uitzonderingen voorbehouden).

Nog niet alles zal weer helemaal zijn zoals vanouds. Zo zal vanwege de aangescherpte coronamaatregelen de viering worden gehouden in het hoogkoor van de kerk, in plaats van in het schip. De ingang is tegenover het Feithhuis. Let op: in Kerk in Stad staat nog vermeld dat de viering in het schip zou plaatsvinden, maar die informatie is achterhaald! Verder laten we ook de gezamenlijke gemeentezang nog achterwege, maar luisteren we vooral naar de liederen gezongen door de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries, met daarbij de orgelmuziek gespeeld door Vincent Hensen-Oosterdijk (in plaats van Eeuwe Zijlstra zoals vermeld in de liturgie), en naar de woorden gesproken door voorganger Arlette Toornstra. De Bijbellezingen zijn uit het boek Jona en uit het evangelie van Mattheüs.

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen is het van essentieel belang om je vooraf aan te melden, uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur, via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels – lees die eerst!

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Ziekenhuis in Malawi“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

 Van deze dienst is een geluidsopname (MP3) gemaakt; terugluisteren kan via Dropbox – volg deze link.

Morgengebed 21 juni via kerkomroep

Due to the corona circumstances, there will be no regular Morning Prayer service in English on June 21st. Instead, there wil be a service partly in English, partly in Dutch, which can be listened on kerkomroep.nl. Especially some psalms and anthems sung by the Dutch Choral Singers will be in English, as would be in a regular Morning Prayer service in the Anglican tradition, but the Bible reading and the sermon will be in Dutch. The remainder of this announcement will therefore also be in Dutch.

Vanwege corona zal er op zondag 21 juni, in plaats van onze gebruikelijke Engelstalige Morning Prayer, een deels Engels-, deels Nederlandstalige viering worden gehouden die beluisterd kan worden via kerkomroep.nl. Net als in een ‘normale’ Morning Prayer worden enkele liederen in het Engels ten gehore gebracht door de Dutch Choral Singers, maar de Bijbellezing en overweging zullen in het Nederlands zijn.

De Bijbellezing uit Mattheüs 10 gaat over de woorden die Jezus spreekt tot zijn discipelen als hij ze de wereld in stuurt om het Evangelie te verspreiden. Hij geeft ze als handreiking mee: Ga goed voorbereid op pad en wees je ervan bewust dat je lang niet overal even welkom en hartelijk wordt ontvangen, maar weet je gelijktijdig ook gesterkt door de Heilige Geest die je de juiste woorden om te spreken zal ingeven.

Dutch Choral Singers in St. Paul’s Cathedral, London, January 2019

Voorganger is Rudolf Oosterdijk. Het orgel wordt bespeeld door Vincent Hensen-Oosterdijk en de Dutch Choral Singers staan onder leiding van Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Wie wil bijdragen aan de collecte, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Chavah“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Terugluisteren op kerkomroep.nl: selecteer Groningen, Martinikerk, dienst van zondag 21 juni 2020, 12:03 uur.

Morgengebed via kerkomroep

Due to the corona circumstances, there will be no regular Morning Prayer service in English on May 17th. Instead, there wil be a service in Dutch, which can be listened on kerkomroep.nl. The remainder of this announcement will therefore also be in Dutch.

Vanwege corona zal er op zondag 17 mei, in plaats van onze gebruikelijke Engelstalige Morning Prayer, een Nederlandstalige viering worden gehouden die beluisterd kan worden via kerkomroep.nl.

Het thema is ontleend aan de lezing uit het boek Exodus waarin God, vanaf de berg Sinaï, Mozes tot zich roept, terwijl luid geschal van de sjofar (de ramshoorn) weerklinkt. Het gaat gepaard met bliksem, donder en heel veel ander kabaal. Wat een enorm contrast met de stilte, zoals bezongen in het lied “Stilte nu”, een bewerking van Psalm 65 door Huub Oosterhuis.

Voorganger is Arlette Toornstra. Het orgel wordt bespeeld door Vincent Hensen-Oosterdijk en enkele leden van de Dutch Choral Singers zullen zingen onder leiding van Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Wie wil bijdragen aan de collecte, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Humanitas Maatjesproject“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Terugluisteren op kerkomroep.nl: selecteer Groningen, Martinikerk, dienst van zondag 17 mei 2020, 12:00 uur.

Sermon for Sunday April 19th

Since under the current circumstances, we cannot celebrate our monthly Morning Prayers as regularly, Revd. Rudolf Oosterdijk has written a sermon for publication online. Please read it below (in English only).

Sermon on Genesis 8, 6-16 and John 20, 24-29
For the Morning Prayer service as planned in the Groninger Martinikerk, Sunday Quasimodo Geniti, 19th of April 2020

In the name of the Father and of the Son and of the holy Spirit. Amen.

White is a colour. Or is it? Some people say ‘yes’, others ‘no’. Which answer you give, depends probably on your knowledge of the refraction of light! But we all – I dare say – experience white as a colour. As a cheerful colour even. That’s why the Sundays of Eastertide have white as their colour. It is a colour with a symbolic meaning as well. White means blank, unmarked, untarnished. White is a painter’s canvas, until he or she applies brush or pencil. White is your pc screen before you start writing. Every painter, every writer is strangely hesitant to paint the first stroke, to write the first word. That’s because this first move somehow determines the whole creation. But the white – be it screen or canvas – is an invitation to you to begin your work.

It’s an old tradition after Easter to go back in the Bible, to where it all began. A new creation, after Christ’s resurrection. Genesis 8 tells us about a new creation, literally! The first creation was about ‘dividing’. God divided day from night. He divided the waters under the earth from those above the earth. He divided the land from the sea. And then he divided human being from himself. Adam and Eve were made in God’s image and likeness, but still they were other than God. How god-like man in knowledge and skill, shaping and determining his own existence, he can never be as God. But, alas, the first creation ends in disaster. Man dominates all that lives, including his fellow men. And God is sorry that he made man and he wipes what he made off the earth. Like an artist he takes a white sheet and starts afresh. That is the story of the Flood. God hides his face behind the clouds and forty days of rain erase the whole of creation. Noah and his chosen ones float on the waters in a coffin-like ship. And then God shows his friendly face once more. The waters begin to subside and Noah’s ark grounds on a mountain in Ararat.

And then there is this wonderful story about the birds, full of a deeper meaning. Noah opens a window and lets out a bird. The raven, with his sharp eyes, sees where he can find his food and never returns. Then Noah releases a dove. It brings back an olive leaf: a sure sign that she has found dry land. It is a sure sign that once more creation has begun. And Noah opens the coffin-like ship and sets foot on the ground. The earth as a white sheet, ready for a new beginning. It is a story like the resurrection!

We find the story of the Flood difficult to understand. It reminds us of the floods of our time: the tsunami in Japan in 2009, the tsunami in Haiti and other countries on Boxing Day in 2006, the ‘Watersnoodramp’ in the Netherlands in 1953. Whole villages, buildings were swept away by the waters. Thousands of people drowned. Animal life was killed. Now, in 2020, the corona virus spreads like a flood through our countries and kills the most vulnerable in our societies. It makes us ask ‘why’? Is it fair that innocent people die? Is there a purpose to it? Is it God’s doing? In the Bible God has a darker side. It is his fury, his just anger because of the evil and the unrighteousness men and women commit. In Genesis this is the God who opens heaven’s floodgates and wipes away his own creation. In the Gospel it is the God who on Good Friday brings darkness upon the earth and lets his son die at the hands of men. And God has a lighter side. That is his forgiveness, his mercy. He is the love that was undeniably there on Easter morning. Believing in God is not easy. Walking with him means rejoicing in his lighter side and, sometimes, be confronted by his darker side. It is accepting that God will always be a mystery to us and choosing to live, foremost, with his love.

With that in mind we should, I think, read the story of the Flood. Not, in the first place, as a story of disaster, condemnation and punishment. Yes, though admitting these are all there, we should read it as a story of the new beginning. God gives a new beginning; the Bible tells us so on almost every page. It is certainly the message to Jesus’ disciples on Easter morning: God’s lighter side has won over his darker side, for good. We all are invited to rise up and make a new beginning. Living with God is, in fact, as hard as life itself. We choose our own path, make our own decisions. We shape our own existence. We are like the writer in front of his white paper, like the painter berore his white canvas. But we all share the experience that, at some point in our lives, most or all that we have done is wiped away, that all our efforts seem to have been for nothing. And we must find the courage to start afresh. Is there such thing as ‘starting afresh’? What we lived through is still in our minds, made an impression on our souls. We cannot start afresh, because we are who we are, yesterday, today and tomorrow! But we should ask ourselves: will we let yesterday determine what we do today or plan for tomorrow? Which way do we want to look: backwards of forwards, back to the time that is past of forward to the time that is given to us?

Easter means: a new beginning has been given to us; a new era lies before us. But it takes courage to accept this new beginning, to enter this new era. After Easter morning Jesus’ disciples lock themselves up in their homes. They do not understand what happened, are afraid of the future. Thomas, even, is afraid of the risen Christ. Doubt has overshadowed his former faith. Doubt is allowed. Doubt must be, will faith be real faith. But doubt often ends in: I’m not sure, I’ll just sit and wait. Doubting we stand aside and do nothing. We write no word, paint no stroke and our sheet, our canvas stays white. Faith should be followed by acting, by doing things, even if you are not so sure. Doing things, your faith will grow. God is and will be mystery to us. But living and acting on our faith he will appear more and more as a friendly mystery. And we will feel accepted and loved by that mystery, like Thomas, who on recognising the risen Christ, said: ‘My Lord, my God!’.

Amen

– Rudolf Oosterdijk

The sermon that wasn’t held in the March 15th Morning Prayer

Regretfully we couldn’t celebrate our monthly Morning Prayer this morning. The service had to be cancelled due to the measures taken in relation to the corona virus outbreak. Instead, we offer you the text of the sermon that Revd. Rudolf Oosterdijk has written for this March 15th Morning Prayer. We hope that his explanation of the living water as a gift from the Lord (Jesus himself is the living water) will serve as a source of inspiration for all of you, especially in the present time in which life appears to have come to a standstill, caused by this terrible virus that is spreading around the world.

Note: No Martinidienst on March 22nd and 29th and April 5th.

Rudolf Oosterdijk’s sermon can be downloaded here.

Vanochtend hebben we helaas onze maandelijkse Morning Prayer niet met elkaar kunnen vieren, doordat we de dienst hebben moeten annuleren vanwege de maatregelen die zijn genomen in verband met de uitbraak van het coronavirus. In plaats daarvan bieden we hierbij de tekst van de overweging aan, die Rudolf Oosterdijk voor deze Morning Prayer heeft geschreven. Moge een ieder inspiratie putten (letterlijk!) uit Rudolf’s uitleg over het levende water als een gave van God (Jezus die zelf het levende water is), in het bijzonder in de huidige tijd waarin het leven tot stilstand lijkt te zijn gekomen door dat vreselijke virus dat zich over de hele wereld verspreidt.

N.B. Geen Martinidienst op 22 en 29 maart en 5 april.

Download hier Rudolf Oosterdijk’s (Engelstalige) overweging.

Morning Prayer March 15th cancelled

With deep regret, we have had to take the decision to cancel the Morning Prayer service on Sunday, March 15th, due to the measures taken in relation to the corona virus outbreak. There will also be no Martinidienst (service in the Dutch language) on Sunday, March 22nd and 29th. Information about any change in the situation and about how things will develop towards the month of April, will be provided on this website and in our newsletter. You can subscribe to our newsletter here. Or send an e-mail to info@martinidiensten.nl.

Tot onze spijt hebben wij moeten besluiten de Morning Prayer van zondag 15 maart geen doorgang te laten vinden. Dit in verband met de maatregelen die zijn genomen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ook de Martinidiensten van zondag 22 en 29 maart komen te vervallen. Wanneer er verandering in de situatie optreedt en wanneer we meer weten hoe de zaken zich ontwikkelen voor de maand april, dan wordt de informatie daarover verspreid via deze website en in onze nieuwsbrief. Voor de nieuwsbrief kun je je hier abonneren, of stuur een e-mail naar info@martinidiensten.nl.

Morning Prayer on the 3rd Sunday of Lent

UPDATE: The Morning Prayer of March 15th will be cancelled.

Since several months, we organise a Morning Prayer service in the Martini Church in Groningen on the third Sunday of each month at 11:30 am. Next Sunday, on March 15th, which is the 3rd Sunday of the 40-day Lent season (the time of preparation for Easter), this will not be different. During the hour of this service, we try to bring to life some of the rich choral tradition from the Anglican church here in Groningen, accompanied by music played on the world famous Martini organ.

The Dutch Choral Singers, directed by Henk de Vries, will perform various choral works such as “Te Deum in B” by Charles Villiers Stanford and “Glorious and powerful God” by Charles Wood. As usual, there will also be a number of hymns for the congregation to sing together. The service will be ministered by Revd. Rudolf Oosterdijk and the organ will be played by Vincent Hensen-Oosterdijk.

The theme of this service is derived from the two Bible readings, from both of which we hear about the living water as a gift from the Lord. Whilst the people of Israel stay in the desert for forty years, freed from slavery in Egypt and making their journey towards the Promised Land, they are suffering from thirst and complain about it to their leader Moses. As a sign from the Lord, water flows out of a rock after Moses strikes it with his rod. In the Gospel of John, we read the story about Jesus, who encounters a Samarian woman who seeks to draw water from a well. Jesus speaks to her about the gift of God: whoever drinks from the living water, will never get thirsty again.

The order of service can be downloaded here.

Special notice: until June 2020, our Morning Prayer services are held on the third Sunday of each month. After the summer holiday, starting September 6th, we will continue these Morning Prayers on the first Sunday of each month.

UPDATE: De Morning Prayer van 15 maart gaat niet door.

Sinds een aantal maanden vieren we op de derde zondag van iedere maand een Engelstalige Morning Prayer, om 11:30 uur in de Groninger Martinikerk. En aanstaande zondag 15 maart, de derde zondag van de veertigdagentijd (waarin we ons voorbereiden op Pasen) is dat niet anders. In ongeveer een uur proberen we, begeleid door het wereldberoemde Martiniorgel, iets van de beleving uit de rijke Engelse koortraditie ook in de Martinikerk in Groningen tot leven te brengen.

Dutch Choral Singers in St. Paul’s Cathedral, London, January 2019

Het koor, the Dutch Choral Singers, onder leiding van Henk de Vries, zal diverse koorwerken ten gehore brengen, waaronder “Te Deum in B” van Charles Villiers Stanford en “Glorious and powerful God” van Charles Wood. Zoals gebruikelijk is er voor alle bezoekers volop gelegenheid mee te zingen met een aantal hymns. Voorganger in deze dienst is Rudolf Oosterdijk, en het orgel wordt bespeeld door Vincent Hensen-Oosterdijk.

Het thema van de viering is ontleend aan de beide Bijbellezingen, waarin het levende water als gave van God de verbindende schakel is. Tijdens het veertig jaar durende verblijf van het volk Israël in de woestijn, bevrijd uit de slavernij in Egypte en onderweg naar het Beloofde Land, klagen de mensen bij hun leider Mozes over de enorme dorst die ze lijden. Als teken van God laat Mozes water stromen uit een rots, nadat hij er met zijn staf op heeft geslagen. In het Evangelie naar Johannes lezen we over de ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw die water komt putten bij een bron. Jezus spreekt met haar over de gave van God: wie van het levende water drinkt zal nooit meer dorst lijden.

Download hier alvast de (Engelstalige) liturgie.

N.B. Tot en met juni 2020 vinden de Engelstalige Morning Prayers plaats op de derde zondag van de maand. Na het zomerreces, vanaf 6 september gaan we door met onze Morning Prayers op de eerste zondag van de maand.

Morning Prayer on February 16th

Welcome to the Morning Prayer service on Sunday, February 16th at 11:30 am, in the Martini Church in Groningen. The Dutch Choral Singers, directed by Henk de Vries, will participate in this service and they will sing the anthem “Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts” by Henry Purcell, among other choral works. On the order of service, also several hymns are listed for the congregation to sing together.

The theme of this service is taken from the Sermon on the Mount, from the Gospel of St. Matthew, in which Jesus explains the purpose why he has appeared in our world, and teaches the people important lessons of life.

The service is ministered by Revd. Rudolf Oosterdijk. The organ is played by Vincent Hensen-Oosterdijk.

The order of service can be downloaded here.

Special notice: until June 2020, our Morning Prayer services are held on the third Sunday of each month. After the summer holiday, starting September 6th, we will continue these Morning Prayers on the first Sunday of each month.

Dutch Choral Singers in St. Paul’s Cathedral, London, January 2019

Van harte welkom in de Martinidienst, een Engelstalige Morning Prayer op zondag 16 februari om 11:30 uur in de Martinikerk. Het koor, the Dutch Choral Singers, onder leiding van Henk de Vries, verleent medewerking aan deze dienst. Eén van de liederen die ten gehore gebracht worden, is “Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts” van Henry Purcell. De liturgie vermeldt uiteraard ook weer een aantal hymns om samen te zingen.

Het thema is ontleend aan de Bergrede uit het Evangelie van Mattheüs. Hierin doet Jezus uit de doeken met welke bedoeling hij in onze wereld is verschenen, en leert hij de mensen belangrijke levenslessen.

Voorganger in deze dienst is Rudolf Oosterdijk. Het orgel wordt bespeeld door Vincent Hensen-Oosterdijk.

Download hier alvast de (Engelstalige) liturgie.

N.B. Tot en met juni 2020 vinden de Engelstalige Morning Prayers plaats op de derde zondag van de maand. Na het zomerreces, vanaf 6 september, gaan we door met onze Morning Prayers op de eerste zondag van de maand.