Dienst via kerkomroep: Ieder komt tot de Vader

De reacties op onze eerste viering die via kerkomroep.nl is uitgezonden, op 3 mei jl., waren positief, dus alle reden om daar de komende zondagen mee door te gaan (vooralsnog tot eind juni). De viering op zondag 10 mei heeft als thema: “Ieder komt tot de Vader”, naar aanleiding van het Bijbelgedeelte uit Johannes 14. De woorden “Niemand komt tot de Vader dan door Mij” lijken een vorm van uitsluiting in zich te kunnen herbergen. De reactie van theoloog Pinchas Lapide, auteur van het boek “Ieder komt tot de Vader”, kan daar diametraal tegenover geplaatst worden: een boodschap van inclusiviteit in plaats van exclusiviteit, en hoe Gods liefde werkelijk bedoeld is!

Voorganger is Lense Lijzen. De koorzang wordt verzorgd door vier leden van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.

Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Wie wil bijdragen aan de collecte, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: UNHCR Nederland“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Terugluisteren op kerkomroep.nl: selecteer Groningen, Martinikerk, dienst van zondag 10 mei 2020, 12:01 uur.