Viering 24 mei via kerkomroep

Ook op zondag 24 mei 2020 nodigen we je van harte uit om de Martinidienst te beluisteren via kerkomroep.nl. De voorganger op deze zondag is Evert Jan Veldman. Een viertal zangers van het Koor van het GSp zal medewerking verlenen aan de viering, op de vleugel begeleid door pianist Jan de Roos.

Bron: rogersmithpix, licentie CC BY-NC 2.0.

Het thema is gekozen aan de hand van de lezing uit Exodus 23, waar belangrijke leefregels voor het volk Israël, dat in de woestijn verblijft na de uittocht uit Egypte, uit de doeken gedaan worden. Leefregels waarin de nadruk gelegd wordt op eerlijkheid, rechtvaardigheid en hulp aan de medemens, ongeacht of die medemens je vriend of je vijand is. Bijvoorbeeld, je ziet een veel te zwaar beladen lastdier dat bijna bezwijkt, en dit dier is van iemand met wie je in onmin leeft, kijk dan niet werkloos toe maar bied meteen de helpende hand. Ook vreemdelingen mogen niet uitgebuit worden. De Israëlieten waren immers zelf vreemdelingen in Egypte.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Wie wil bijdragen aan de collecte, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Voedselbank Groningen“ of “diaconale collecte: UAF“. Gebruik voor iedere collecte waaraan je wilt bijdragen bij voorkeur een aparte overboeking, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Terugluisteren op kerkomroep.nl: selecteer Groningen, Martinikerk, dienst van zondag 24 mei 2020, 12:01 uur.