Geboren uit water en Geest

Op zondag Trinitatis (zondag van de heilige drie-eenheid), 7 juni 2020, is er weer een Martinidienst waarvoor we je van harte uitnodigen deze op kerkomroep.nl mee te luisteren. Ruth Peetoom zal voorgaan in deze viering, terwijl vocale medewerking wordt verleend door enkele leden van het Koor van het GSp met pianobegeleiding door Jan de Roos.

Jezus en Nikodemus (Henry Ossawa Tanner)

In de Evangelielezing van deze zondag, uit Johannes 3, vraagt de Farizeeër Nikodemus aan Jezus om uitleg bij een voor hem moeilijk te begrijpen schriftgedeelte. Er staat dat je alleen toegang hebt tot Gods koninkrijk als je opnieuw geboren wordt, maar Nikodemus toch al een man op leeftijd heeft grote moeite met die woorden als hij ze letterlijk wil interpreteren. De uitleg van Jezus gaat over geboren worden uit water en Geest. Er is verschil tussen menselijke en geestelijke geboorte. ‘De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Wie wil bijdragen aan de collecte, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Waddenvereniging“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Terugluisteren op kerkomroep.nl: selecteer Groningen, Martinikerk, dienst van zondag 7 juni 2020, 12:01 uur.