Nieuwe wijn in nieuwe zakken

Op zondag 14 juni kun je vanaf ca. 12:00 uur weer digitaal de Martinidienst meeluisteren via kerkomroep.nl. Een dienst met als voorganger Sybrand van Dijk en met vocale medewerking door een klein aantal zangers m/v van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgelspel is van Eeuwe Zijlstra.

Gelezen wordt een gedeelte uit Mattheüs 9, waar Jezus uitleg geeft door in beeldtaal te spreken: een oude jas repareer je niet met een nieuwe, nog niet gekrompen lap stof, en nieuwe wijn moet in nieuwe zakken gedaan worden in plaats van in oude. De scène die er in dit Evangelieverhaal direct op volgt, gaat over twee mensen die een beroep doen op Jezus’ genezende kracht: een man wiens dochter zojuist is gestorven, en een vrouw die er vast op vertrouwt dat ze zal genezen van bloedvloeiingen als ze alleen maar de zoom van Jezus’ bovenkleed aanraakt.

Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Wie wil bijdragen aan de collecte, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Voedselbank Groningen“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Terugluisteren op kerkomroep.nl: selecteer Groningen, Martinikerk, dienst van zondag 14 juni 2020, 12:01 uur.