Je legt me de woorden in de mond

Een wonderlijk verhaal krijgen we te horen in de Martinidienst van aanstaande zondag 27 september. De profeet Ezechiël krijgt de opdracht om Gods woorden over te brengen op het eigenzinnige en halsstarrige volk van de Israëlieten. Hij hoeft zich niet druk te maken over wat hij precies moet zeggen, want hij krijgt de woorden die hij moet spreken vanuit de hemel in zijn mond gelegd, letterlijk. Zelfs zo letterlijk, dat een hand vanuit de hemel hem een boekrol aanreikt om op te eten, en die blijkt zoet als honing te smaken.

De andere lezing voor deze zondag komt uit het Evangelie van Matthëus: een vader vraagt zijn ene zoon om in de wijngaard te gaan werken, de zoon weigert dit maar bedenkt zich later en gaat alsnog. Ook de andere zoon krijgt hetzelfde verzoek, hij zegt wel te gaan werken in de wijngaard maar doet het dan toch niet. De vraag is welke van beide zonen de wil van de vader gedaan heeft.

Van harte welkom in deze viering, die net als de afgelopen weken op zondagochtend om 11:30 uur in het hoogkoor van de Martinikerk zal plaatsvinden. Voorganger is Matty Metzlar. Met koorzang van het Koor van het GSp onder leiding van Pieter Pilon en orgelspel van Jan de Roos.

Als je deze viering wilt meemaken, meld je dan s.v.p. van tevoren aan via de link op de startpagina of op de pagina met corona-huisregels. Dit in verband met het beperkte aantal zitplaatsen.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Team Humanity (050 voor Moria)“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

 Van deze dienst is een geluidsopname (MP3) gemaakt; terugluisteren kan via Dropbox – volg deze link.