Worden als een kind

In de Martinidienst van zondag 11 oktober om 11:30 uur gaat het, aan de hand van twee bekende Bijbelverhalen, over verwachtingen waar je als mens moet voldoen. Waar schik je je naar en zit je aan vast? En kun je bestaande patronen doorbreken? Als je jong bent kan dit een grote rol spelen, maar ook verderop in je leven. De verhalen zijn ‘het offer van Izaäk’ uit Genesis en ‘worden als een kind’ uit Marcus.

Voorganger in deze viering is Lense Lijzen. Gezongen wordt door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen, met orgelspel van Eeuwe Zijlstra.

Vanwege de nog altijd geldende corona-beperkingen en het daardoor beperkte aantal zitplaatsen is het van essentieel belang om je vooraf aan te melden, uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur, via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Urgente Noden (SUN)“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

 Van deze dienst is een geluidsopname (MP3) gemaakt; terugluisteren kan via Dropbox – volg deze link.