De weg van de gerechtigheid

Drie Bijbelgedeelten in een eigentijdse vertaling (uit Ezechiël, Filippenzen en Mattheüs), elk voorzien van een passende uitleg door voorganger Jaap Goorhuis, vormen de kern van de Martinidienst van zondag 8 november 2020 om 11:30 uur.

In het gedeelte uit het Evangelie van Mattheüs, in de vertaling van Jaap Goorhuis zelf, probeert Jezus met moeite zijn gesprekspartners (overpriesters en oudsten van het volk) op andere gedachten te brengen. Dát je op andere gedachten gebracht kunt worden, illustreert hij met de gelijkenis van de vader die aan zijn beide zonen vraagt in de wijngaard te gaan werken. De ene zegt dat hij zal gaan maar doet het uiteindelijk niet, de andere weigert aanvankelijk maar bedenkt zich en gaat alsnog. Het gesprek gaat vervolgens over Johannes de Doper. Johannes kwam op de weg van de gerechtigheid, maar werd niet geloofd door Jezus’ gesprekspartners, echter wel door anderen zoals de hoeren en tollenaars.

Behalve voorganger Jaap Goorhuis werken mee aan deze dienst het Koor van het GSp en organist Jan de Roos.

We hanteren nog steeds onze aanmeldprocedure: wil je de viering meemaken, meld je dan uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Urgente Noden (SUN)“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Het is helaas niet gelukt deze dienst live uit te zenden via het Youtube-kanaal van de Martinidiensten. Wel is van deze dienst een geluidsopname (MP3) gemaakt; terugluisteren kan via Dropbox – volg deze link.