Bevrijd van een onreine geest

Voor de Martinidienst van zondag 31 januari heeft voorganger Jaap Goorhuis drie Bijbelgedeelten uitgekozen, elk in een bijzondere vertaling, en elk afzonderlijk voorzien van een passende uitleg. Eén van deze tekstfragmenten is het verhaal uit het Evangelie van Marcus waarin Jezus, tijdens het geven van onderricht in een synagoge, een man bevrijdt van een onreine geest die hem in zijn greep hield.

Omdat we nog steeds te maken hebben met de beperkingen vanwege de heersende coronapandemie, worden muziek en zang in deze viering kleinschalig vormgegeven. Organist Jan de Roos begeleidt hierin met de klanken van het koororgel.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 31 januari 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Overweeghuis”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.