Genezingsverhalen

Twee genezingsverhalen staan centraal in de Martinidienst van zondag 7 februari: over de oudtestamentische profeet Elisa die bij een jongen een soort van mond-op-mondbeademing toepast, en over Jezus die de schoonmoeder van de discipel Simon bevrijdt van haar koorts.

Oorspronkelijk stond deze dienst ingepland als Morning Prayer, met medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries. Maar vanwege de coronabeperkingen kan dat geen doorgang vinden. Wel zijn er enkele Engelstalige elementen opgenomen in de liturgie voor deze viering. Voorganger is Sam Van Leer, het koororgel wordt bespeeld door Jan de Roos en de zangstem is die van Maarten van Damme.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 7 februari 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Appie’s Minimacamping”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.