Valentijn: liefde als medicijn tegen de angst

Zondag 14 februari is het Valentijnsdag, al sinds vele jaren een dag waarop geliefden elkaar – ook wel anoniem – kaarten sturen of presentjes geven. Een dag waarbij de handel goede zaken doet. Maar kunnen we deze liefde ook breder en omvattender zien? En wat doen we met momenten dat het schuurt of dat de lieve vrede ‘nauwelijks’ te bewaren is? Het lijkt erop dat we ook als samenleving op dit moment in zo’n spagaat zitten. Waar vinden we dan het antwoord? Of ligt het dichterbij dan we denken?

In de viering van deze Valentijnszondag verbinden we de oude maar overbekende woorden van de apostel Paulus uit zijn brief aan de christelijke gemeente in Korinthe (“de liefde is geduldig en vol goedheid, (…) de liefde zal nooit vergaan”) met een hedendaagse tekst: we lezen een gedeelte uit een essay van Karin Sitalsing uit Vrij Nederland van 30 januari jl., getiteld ‘Alleen met zachte krachten komen we verder met elkaar’, waarin de liefde op een prachtige manier wordt benoemd als medicijn tegen het angstvirus.

Voorganger: Lense Lijzen. Organist: Pieter Pilon. De zangstem die we horen is van Stineke Haas.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 14 februari 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Ziekenhuis in Malawi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.