De ander recht doen: zondag Judica

In de Veertigdagentijd, de weken voor Pasen, wordt komende zondag van oudsher zondag Judica genoemd, een verwijzing naar de beginregel van Psalm 43: Heer doe mij recht. We kunnen dan allereerst denken aan een rechteloze zijn rechten geven. De psalm zou dan vooral een gebed tot God kunnen zijn om mens te kunnen zijn met gelijke rechten en plichten. Maar moeten we de vraag om ‘recht te verschaffen’ niet veel breder zien? Juist ook in verbinding met de aarde, zoals in de lezing uit het Lucasevangelie over de ‘onrechtvaardige pachters’, waar de opbrengst aan vruchten een twistpunt vormt.

Voorganger in de viering van zondag 21 maart is Lense Lijzen. Het koororgel wordt bespeeld door Jan de Roos en we horen de zangstem van Dorine Wijmenga.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 21 maart 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Lutje Geluk”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.