Feestelijke online-dienst op Paasmorgen

Leven wordt opnieuw geboren,
witte bloesem aan de bomen.

(uit het gedicht “Zie de aarde wordt weer wakker” van Marijke de Bruijne)

Na de indringende gebeurtenissen waar we in de paascyclus bij stilgestaan hebben, het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen op Witte Donderdag, de kruisiging op Goede Vrijdag, de stilte van de zaterdag en aan het eind daarvan de Paaswake met de duisternis die werd doorbroken door het licht van de nieuwe paaskaars, vieren we op zondagochtend het feest van Pasen. Het feest van de opstanding van Christus, waarop de goede boodschap verspreid mag worden dat de dood Hem niet definitief in zijn macht heeft gekregen, dat nieuw leven telkens weer mogelijk is. In het Paasevangelie uit Johannes 20 is het Maria Magdalena die als eerste een ontmoeting heeft met de opgestane Heer.

Jan de Roos (orgel) en Inge Muntendam (viool)

De dienst van Paasmorgen, zondag 4 april, waarin Matty Metzlar voorgaat, krijgt een extra feestelijk tintje door de muziek en de zang. De Dutch Choral Singers, die we kennen van de Engelstalige Morning Prayers, komen met een afvaardiging van vier koorleden onder leiding van dirigent Henk de Vries. De in deze viering gezongen liederen zijn deels Nederlands- en deels Engelstalig. Naast organist Jan de Roos zal ook violiste Inge Muntendam haar medewerking verlenen, zo horen we onder meer muziek van J.S. Bach en G.F. Händel, door organist en violiste samen ten gehore gebracht.

Bij de paaskaarsen 2021:

beperkt in onze vrijheid
zitten we vast
als achter tralies
gekortwiekt
onzeker over wat is
en nog kan komen

en toch
in het diepst van ons wezen
groeit, als in donkere aarde,
een sprankje reikend naar licht
dat onstuitbaar tot bloei wil komen
dwars door alles heen
hoop

matty de vries
(www.mattydevries.nl)

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 4 april 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Er is dit keer geen aparte geluidsopname (MP3) gemaakt.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Voedselbank Groningen”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.