Was ik een schaap, dan wist ik het wel

Was ik een schaap,
was hij mijn herder.
Was ik een schaap,
bracht hij mij verder.
Hij wist waar groen grasland was
en fris helder water.

Zo begint Psalm 23 (traditioneel bekend als “De Heer is mijn herder”) in de poëtische, zeer eigentijdse bewerking van Karel Eykman. Deze versie van de psalm, uit Eykmans bundel Een knipoog van u zou al helpen (2013) lezen we in zijn geheel in de Martinidienst van zondag 25 april, en aangevuld met de Evangelielezing uit Johannes 10 (“Ik ben de Goede Herder”) bepaalt deze het thema van de viering.

Voorganger in deze dienst is Matty Metzlar. Met orgelspel van Jan de Roos, zal Dorine Wijmenga de zangpartijen voor haar rekening nemen.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 25 april 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Lutje Geluk”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.