Geënt op de ware wijnstok

“Ik ben de ware wijnstok, en mijn Vader is de wijnbouwer”, zo luidt Jezus’ boodschap aan zijn leerlingen in het Johannesevangelie, hoofdstuk 15. Hij vergelijkt zijn leerlingen met wijnranken, en als die geënt zijn en blijven op deze ware wijnstok staat dat garant voor een vruchtbaar leven.

Deze boodschap wordt verder thematisch uitgewerkt in de Martinidienst van zondag 2 mei. Een viering die oorspronkelijk als Engelstalige Morning Prayer gepland stond, maar die grotendeels in het Nederlands wordt gehouden, met enkele herkenbare liturgische elementen van het morgengebed en ook enkele Engelstalige liederen. De zang wordt verzorgd door Joke Bulthuis en Ton Tromp, op het orgel speelt Eeuwe Zijlstra, en voorganger is Rudolf Oosterdijk.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 2 mei 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Heel Groningen Helpt”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.