Morgengebed op zondag 26 september

De Martinidienst van zondag 26 september 2021 om 11:30 zal worden gehouden in een iets eenvoudiger vorm dan gebruikelijk, de viering heeft het karakter van een Morgengebed. Dit heeft voornamelijk een roostertechnische oorzaak, we hebben deze zondag namelijk geen gastvoorganger in ons midden. De viering is voorbereid door Aly Jellema, Leo van Noppen en Hans van der Veen. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen, waarbij Pieter Pilon het orgel zal bespelen.

Dag Hammarskjöld (1905-1961)

In twee van de gekozen lezingen gaat het vooral over respect in de omgang tussen mensen onderling. Eén lezing is een kort gedeelte uit het boek Merkstenen van Dag Hammarskjöld, de andere komt uit het Nieuwe Testament en wel uit de Brief van Jakobus.

Aanvullend hierop lezen we een gedicht van Ed Hoornik, waarin het draait om de begrippen ‘hebben’ en ‘zijn’.

► Download hier alvast de liturgie.

Vanwege corona geldt nog steeds onze aanmeldprocedure: wil je de viering meemaken, meld je dan uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan via het registratieformulier. De contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels. Er is in principe geen beperking in het aantal bezoekers, wel vindt voorlopig nog wel zitplaatstoewijzing plaats met 1,5 meter onderlinge afstand, zoals we de afgelopen weken gewend waren. Er is ditmaal geen avondmaalsviering.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Humanitas Maatjesproject”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Voor wie de viering niet in de kerk heeft kunnen bijwonen komt na afloop een geluidsregistratie beschikbaar, deze wordt in de loop van zondagmiddag door Bert geplaatst op Dropbox en kan dan nog tot enkele weken na de viering worden teruggeluisterd.