Themadienst: Toekomst

Van alle gebeden in de christelijke traditie is het Onze Vader wel het bekendste en het meest wijdverbreid, al sinds eeuwen met stip op nummer één. Hierin komt onder andere voor de regel “Uw koninkrijk kome”, een bede die het verlangen in zich herbergt naar een goede toekomst zoals God deze bedoelt. Maar in de toekomst kijken is moeilijk, en al helemaal het doen van een betrouwbare toekomstvoorspelling. In het Lucasevangelie geeft Jezus aan de Farizeeën, die hem vragen naar de komst van het koninkrijk van God, als antwoord dat je het niet kunt aanwijzen, dat je niet kunt zeggen ‘hier of daar is het’, maar wel dat het koninkrijk binnen ons bereik ligt. Zou er dan met het koninkrijk niet zozeer iets in de hemel of in het hiernamaals bedoeld worden, maar juist iets dat hier en nu, bij ons op deze aarde, gestalte moet krijgen?

Over dit thema, Toekomst, gaat het in de Martinidienst van zondag 3 oktober 2021 om 11:30 uur. Als gastvoorganger is Gerrit Olsman in ons midden. Pieter Pilon zal het orgel bespelen. Er is geen koor of cantorij, maar Ton Tromp en Joke Bulthuis hebben zich bereid getoond de gemeentezang te ondersteunen, dus dat komt goed!

► Download hier alvast de liturgie.

Wil je de viering meemaken, meld je dan uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan via het registratieformulier. De contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Chavah”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Voor wie de viering niet in de kerk heeft kunnen bijwonen komt na afloop een geluidsregistratie beschikbaar, deze wordt in de loop van zondagmiddag door Bert geplaatst op Dropbox en kan dan nog tot enkele weken na de viering worden teruggeluisterd.