Allerheiligen en Allerzielen

De viering op de zondag die het dichtst bij 1 en 2 november ligt, dit jaar dus op zondag 31 oktober, staat als vanouds in het teken van Allerheiligen en Allerzielen. We staan stil bij hen die niet meer onder ons zijn.

In hoofdstuk 12 van het Marcusevangelie raakt Jezus verwikkeld in een discussie met een aantal Sadduceeën over het onderwerp dood en leven. Is dood alleen maar dood of is er ook opstanding uit de dood? En wat kunnen we ons dan voorstellen bij die opstanding? Uit de reactie van Jezus wordt in elk geval duidelijk dat God niet een God van doden maar een God van levenden is.

In deze viering is ook gelegenheid voor de gedachtenis aan de mensen die wij missen, familieleden, vrienden of anderen in ons persoonlijk leven die zijn overleden, in het afgelopen jaar of langer geleden.

Voorganger in deze Martinidienst op zondag 31 oktober 2021 om 11:30 uur is Ivo de Jong. Met medewerking van een gelegenheidskoor onder leiding van Ton Tromp. Het orgel en de vleugel zullen bespeeld worden door Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

We willen bezoekers van deze dienst vragen zich uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan te melden via het registratieformulier. De contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: UCF Foundation”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Voor wie de viering niet in de kerk heeft kunnen bijwonen komt na afloop een geluidsregistratie beschikbaar, deze wordt in de loop van zondagmiddag door Bert geplaatst op Dropbox en kan dan nog tot enkele weken na de viering worden teruggeluisterd.