Allerheiligen en Allerzielen 2023

De Martinidienst van zondag 5 november 2023 om 11:30 uur is onze traditionele viering van Allerheiligen en Allerzielen. Deze viering is gewijd aan de gedachtenis van de overledenen. We willen de mensen gedenken die we missen, die gestorven zijn. Mensen die in ons persoonlijk leven een bijzondere plaats hebben gehad en die we meedragen in ons hart. Voor iedere aanwezige is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor een overleden familielid, vriend of andere dierbare.

De Bijbelgedeelten die we lezen, zijn de bekende Zaligsprekingen uit de Bergrede van Jezus (Mattheüs 5) en het visioen van de onafzienbare menigte die samenkomt voor de troon van God en voor het Lam Gods, uit de Openbaring van Johannes.

(Hierboven: twee detail-uitsnedes uit “De aanbidding van het Lam Gods”
van Jan en Hubert Van Eyck; Sint Baafskathedraal, Gent)

In deze viering van Allerheiligen en Allerzielen zal Jaap Goorhuis voorgaan. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Jan de Roos bespeelt zowel het orgel als de vleugel. Inge Muntendam speelt viool.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Land van Ons”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Gedachtenisviering (Allerheiligen/Allerzielen)

Each year, on a Sunday close to the 1st and 2nd of November (All Saints’ Day and All Souls’ Day), the Martinidienst is dedicated to the commemoration of the deceased. This implies that in deviation of our earlier planning, the service of November 6th at 11:30 a.m. will not be a Morning Prayer. Even though the service will be entirely in Dutch, as opposed to an alternation of Dutch and English, you are most welcome to join this service, and to join also the ritual of lighting a candle to commemorate a family member, a friend or otherwise someone in one’s personal life, who has passed away. The officiant in this service will be Sam Van Leer. For additional information (in Dutch), see below.

De Martinidienst van zondag 6 november 2022 om 11:30 uur is onze traditionele viering van Allerheiligen en Allerzielen. Deze viering is gewijd aan de gedachtenis van de overledenen. We willen de mensen gedenken die we missen, die gestorven zijn. Mensen die in ons persoonlijk leven een bijzondere plaats hebben gehad en die we meedragen in ons hart. Voor iedere aanwezige is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor een overleden familielid, vriend of andere dierbare.

In de Evangelielezing van deze zondag, uit Lucas 20, gaat het ook over leven, dood en opstanding. Enkele Sadduceeën leggen Jezus een ingewikkelde ‘logische puzzel’ voor, waarin de situatie wordt beschreven dat een vrouw zeven keer getrouwd is geweest, alle zeven echtenoten zijn broers van elkaar, en alle zeven huwelijken eindigen kinderloos. De vraag is als wiens vrouw zij zal worden gezien ten tijde van de opstanding. Het antwoord van Jezus geeft deze kwestie een onverwachte wending, want daaruit blijkt dat het ‘probleem’ dat door de Sadduceeën geschetst wordt eigenlijk niet van belang is; God is een God van levenden, niet van doden, en voor Hem behoren allen tot de levenden. Dat deze woorden ook voor ons troostend mogen zijn.

Voorganger in deze viering is Sam Van Leer. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Opkikker”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Allerheiligen en Allerzielen

De viering op de zondag die het dichtst bij 1 en 2 november ligt, dit jaar dus op zondag 31 oktober, staat als vanouds in het teken van Allerheiligen en Allerzielen. We staan stil bij hen die niet meer onder ons zijn.

In hoofdstuk 12 van het Marcusevangelie raakt Jezus verwikkeld in een discussie met een aantal Sadduceeën over het onderwerp dood en leven. Is dood alleen maar dood of is er ook opstanding uit de dood? En wat kunnen we ons dan voorstellen bij die opstanding? Uit de reactie van Jezus wordt in elk geval duidelijk dat God niet een God van doden maar een God van levenden is.

In deze viering is ook gelegenheid voor de gedachtenis aan de mensen die wij missen, familieleden, vrienden of anderen in ons persoonlijk leven die zijn overleden, in het afgelopen jaar of langer geleden.

Voorganger in deze Martinidienst op zondag 31 oktober 2021 om 11:30 uur is Ivo de Jong. Met medewerking van een gelegenheidskoor onder leiding van Ton Tromp. Het orgel en de vleugel zullen bespeeld worden door Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

We willen bezoekers van deze dienst vragen zich uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan te melden via het registratieformulier. De contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: UCF Foundation”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Voor wie de viering niet in de kerk heeft kunnen bijwonen komt na afloop een geluidsregistratie beschikbaar, deze wordt in de loop van zondagmiddag door Bert geplaatst op Dropbox en kan dan nog tot enkele weken na de viering worden teruggeluisterd.

Viering van Allerheiligen en Allerzielen

In de viering van Allerheiligen en Allerzielen, op zondag 1 november 2020 om 11:30 uur, staan we stil bij al die mensen die ons zijn voorgegaan op de levensweg met hun inspirerend geloof en vertrouwen. Ook willen wij de mensen gedenken die wij missen, die gestorven zijn. Mensen die in ons persoonlijk leven een bijzondere plaats hebben gehad en die wij meedragen in ons hart.

Voorganger in deze dienst is Matty Metzlar. In de vooraankondiging van deze dienst (zie eerder geplaatst bericht) hebben we gevraagd om de namen van te gedenken dierbaren aan Matty te mailen. De namen van deze personen zullen worden genoemd en een medewerker van de Werkgroep Martinidiensten zal dan telkens een kaarsje aansteken. Na afloop van de dienst kan een ieder, indien gewenst, langs alle aangestoken kaarsjes lopen (op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar).

De lezingen in deze dienst zijn uit Jesaja 25 en Openbaringen 21.

Zang en muziek worden verzorgd door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

We hanteren nog steeds onze aanmeldprocedure: wil je de viering meemaken, meld je dan uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Ziekenhuis in Malawi“. [De Voedselbank Groningen, zoals in de liturgie als collectedoel is vermeld, was vorige week aan de beurt; de Werkgroep Diaconaat heeft beide collectedoelen gewisseld.] Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► We hebben (deze keer voor het eerst, bij wijze van experiment) deze dienst op zondag 1 november vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal van de Martinidiensten. Terugkijken kan via deze link.
Van deze dienst is tevens een audioregistratie (MP3) gemaakt, alleen geluid maar met een betere geluidskwaliteit dan de Youtube-opname; terugluisteren kan via Dropbox – volg deze link.

Allerzielen 2020

Op zondag 1 november vieren wij in de Martinidienst de gedachtenis van de overledenen. Dit jaar zullen we in verband met het coronavirus een wat andere vorm kiezen voor het ritueel waarbij ieder persoonlijk uitgenodigd wordt om een kaarsje te ontsteken voor een dierbaar familielid of vriend(in).

Wij willen jullie vragen om namen aan te dragen van een dierbare overleden vriend(in), partner of familielid, iemand die in jouw persoonlijk leven een bijzondere plaats had en die je meedraagt in je hart. In de dienst zullen wij hun namen noemen, terwijl één van ons steeds een kaarsje ter gedachtenis zal ontsteken aan de Paaskaars. Iedereen is van harte uitgenodigd om een naam aan te dragen! Mail de namen die je wilt gedenken naar Matty Metzlar, voorganger in deze viering: mattymetzlar@gmail.com.

We zullen proberen deze bijzondere dienst ‘live’, dus om 11:30 uur, op internet te krijgen – nader bericht daarover volgt op deze website.

Viering van Allerheiligen en Allerzielen

Gods wereld is mooi, het leven is mooi, mensen jullie moeten meer lachen
Dat verdriet uiteindelijk moge omslaan in vreugde. Foto genomen op het kerkhof van Hoorn (Terschelling).

Op zondag 3 november 2019, de zondag die het dichtst bij de datum van Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november) ligt, staan we in de Martinidienst stil bij al die mensen die ons zijn voorgegaan op de levensweg met hun inspirerend geloof en vertrouwen. In deze viering willen we ook de mensen gedenken die we missen, die gestorven zijn. Mensen die in ons persoonlijk leven een bijzondere plaats hebben gehad en die wij meedragen in ons hart.

Vrienden die zijn overleden,
al wie ons zijn voorgegaan,
vouw ze samen in de vrede
van uw ene naam.

Laat ze niet tot niets bevriezen
in de ijskou van voorbij,
laat hun namen nieuw geschieden
aan uw overzij.

Allen die zo, zonder adem
biddende, zijn voorgegaan,
bind ze samen in het amen
van uw vaste naam.

Er is voor iedere bezoeker de gelegenheid om een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis. Alle brandende kaarsjes vormen zo een zee van licht (neem dat niet te letterlijk, een zee van bescheiden omvang is ook mooi).

Weet je van harte uitgenodigd om deze oecumenische viering van Allerheiligen en Allerzielen met ons mee te vieren. Voorganger is Matty Metzlar. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Jan de Roos. Aanvang 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen.

Download hier alvast de liturgie.

Vierdag met al de heiligen

De zondag na Allerzielen (2 november) is in de Martinikerk de Vierdag met alle Heiligen. In deze Martinidienst op 4 november gedenken we allen die ons in geloof en vertrouwen zijn voorgegaan. Het kan hierbij gaan om een familielid, vriend of bekende, van wie we recent afscheid hebben moeten nemen. Of iemand anders, die in ons persoonlijk leven van betekenis is geweest, en die we nu moeten missen. Er is voor iedere bezoeker de gelegenheid om een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis. Daarbij zullen de Zaligsprekingen weerklinken: woorden die Jezus tegenover de mensenmenigte heeft uitgesproken, zoals opgetekend in het Evangelie naar Mattheüs. “Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

Verder lezen we een gedeelte uit het Oudtestamentische boek Job en uit het Evangelie naar Marcus. In dit evangeliewoord stellen enkele Sadduceeën bij Jezus een lastige kwestie aan de orde rondom dood en opstanding uit de dood. Uit het antwoord dat Jezus geeft, komt naar voren dat God geen God van doden is maar een God van levenden.

Voorganger in deze dienst is Evert Jan Veldman. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. De vleugel wordt bespeeld door Jaap de Kok.

Download hier alvast de liturgie.

Op de zondagen 11, 18 en 25 november vervolgen wij onze serie “Zin in Groen” rond het thema duurzaamheid.